Weet jij hoe je met jouw collega's in gesprek moet gaan over het omgaan met pestgedrag? Gebruik deze gesprekshandleiding en film om te ontdekken hoe het bij jullie in de organisatie gaat.

Hoe gaan jullie om met pestgedrag in jullie organisatie?

Weet jij hoe je met jouw collega's in gesprek moet gaan over het omgaan met pestgedrag? Gebruik deze gesprekshandleiding en film om te ontdekken hoe het bij jullie in de organisatie gaat.

samen sterk tegen pesten

Samen met een bevlogen leerkracht, een locatieleider & meewerkend pedagogisch medewerker in de Buitenschoolse opvang en filmmaakster Sanne Vermaas van Evariste Filmproducties, maakte het Kenniscentrum de film ‘Samen Sterk tegen Pesten’. Deze film is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken.

Doorlopende aandacht nodig voor sociale veiligheid

Het Kenniscentrum vindt het belangrijk om professionals uit te nodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag: Hebben wij het goed voor elkaar? Om vanuit daar te kijken naar de sociale veiligheid binnen de organisatie.

"Uit onderzoek blijkt dat veel professionals lang niet altijd weten hoe ze effectief kunnen handelen bij pesten. Ze proberen wel in te grijpen als ze weten dat er gepest wordt. Jammer genoeg blijkt ook uit onderzoek dat dit ingrijpen in veel situaties onvoldoende helpt. Ook horen wij terug tijdens onze diverse opleidingen en incompany scholingen dat er nog een drempel is om collega’s om hulp te vragen of tijdig de hulp van (externe) deskundigen in te schakelen om het tij te keren”. Aldus Mirelle Valentijn, oprichter van het Kenniscentrum.

Ondersteuning voor professionals

Met de film hebben we aandacht voor het feit dat professionals kennis en vaardigheden op dit gebied kunnen vergroten, vooral door met elkaar te delen wat werkt. Bij de film is een gesprekshandleiding en kijkwijzer gemaakt die teamleden ondersteunt bij het gesprek over omgaan met pestgedrag. Deze is gratis beschikbaar gesteld en te downloaden onderaan deze pagina.

Groepsdynamiek positief veranderen

In de film deelt Jeffrey, locatieleider op de BSO en meewerkend pedagogisch medewerker, hoe pesten op school door kan spelen in andere omgevingen waar kinderen samenkomen. Jeffrey vindt het erg belangrijk om ieder kind te zien in de groep en deelt hoe hij daar vorm aan geeft. Het herkennen van de verschillende rollen die kinderen aannemen, heeft hem geholpen pesten als groepsprobleem beter te begrijpen. Hij ontdekte dat er vaak een groot aantal kinderen binnen de groep tegen het pesten zijn. Hij leerde hoe je de kracht van deze groep kunt inzetten om pesten op te lossen en wil ook anderen hiermee inspireren.

In de film kijkt Monica, leerkracht basisonderwijs, terug op de tijd dat zij externe hulp (een trainer Omgaan met Pesten) heeft ingeschakeld voor haar groep na verschuivingen in de groepsdynamiek. Zij ziet nog vaak dat sommige collega’s het moeilijk vinden om hierbij hulp te vragen. Monica ziet dat daarbij verschillende factoren een rol spelen. Zij merkte het heel prettig was om met de trainer samen te werken aan het verbeteren van de sfeer in haar groep. Het programma Omgaan met Elkaar gaf haar handvatten om samen met de kinderen situaties te bekijken. Juist de kinderen die vaak denken ‘Ik heb er niets mee te maken’ kunnen vaak het verschil maken. Als leerkracht ziet zij ook de waarde van het betrekken van ouders, zodat zij begrijpen hoe ieder kind een positieve invloed kan uitoefenen op de omgang met elkaar in de klas. Hier heeft de trainer bij geadviseerd.

Herkenbare verhalen

Sanne heeft de verhalen van Jeffrey en Monica vastgelegd op beeld. Deze verhalen zijn herkenbaar voor veel professionals & vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren binnen de buitenschoolse opvang in de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs, (sport)verenigingen en het jeugd- en jongeren werk. 

Jeffrey en Monica werkten mee aan de film, omdat zij samen met het Kenniscentrum aandacht willen geven aan het belang van hulp vragen, ook als professional. Zij hopen met hun verhalen de drempel om hulp te vragen of in te schakelen te verlagen om ook op deze manier de gevolgen van pesten voor alle betrokkenen terug te dringen. 

Gesprekshandleiding en kijkwijzer

Bij onze nieuwe film ‘Samen Sterk tegen pesten’ is een gesprekshandleiding en kijkwijzer ontwikkeld om samen met je groep in gesprek te gaan over de film. We raden aan de film eerst zelf te kijken, voordat je met je team in gesprek gaat.

 Download hier de gesprekshandleiding en kijkwijzer bij de film > 

De film