Sta Sterk methodiek is enorm krachtig in haar eenvoud

Nicole van de Graaf uit Den Bosch is al meer dan 25 jaar werkzaam in HR. Toch miste ze iets. Daarom besloot zij een opleiding te volgen tot Kindercoach met een specialisatie HSP. Dat smaakte gelijk naar meer. Het werd de opleiding tot Sta Sterk Trainer.

“In deze training zit alles: interactieve spelvormen, oefenen, voordoen en herhaling. Toch is deze methodiek voor iedereen te pakken. Dat maakt de opleiding heel krachtig in haar eenvoud.”

Als moeder van drie kinderen is Nicole altijd geïnteresseerd geweest in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. “Twee van mijn kinderen zijn hoogsensitief”, begint Nicole te vertellen. “Gelukkig ontdekten wij een fantastische kindercoach die hen kon begeleiden. Die begeleiding greep me aan. Je kunt zoveel bijdragen als je iemand écht ziet en de juiste handvatten kunt meegeven…”

Leerhonger

Dat wilde ze zelf ook voor anderen kunnen betekenen en besloot zich te laten opleiden tot Kindercoach met een specialisatie in HSP. “Die opleiding resulteerde in een grote “leerhonger”, vervolgt Nicole lachend. “Ik wilde meer weten over de ontwikkeling van kinderen en mij verder verdiepen in het bevorderen van sociale veiligheid en weerbaarheid. Toen ik las over de opleiding tot Sta Sterk Trainer, was ik gelijk enthousiast. Dit was wat ik zocht! Ik startte met de basisopleiding en vulde dat aan met specialisaties in het Jonge kind, jongeren en aansluitend de Stevige Stap Training. Ik vond het fantastisch!”

Nicole van der Graaf Sta Sterk Trainer verkleind

Stevige Stap

Nicole heeft in het afgelopen half jaar al veel mooie trainingen en workshops gegeven, maar één kippenvelmoment spatte eruit. “In mijn Stevige Stap-groepje zat een meisje dat zich ontzettend onzeker voelde. Ze was erg gepest en zag op tegen de overstap naar de brugklas. In het 6-weekse programma van de Stevige Stap-Training zag ik haar groeien. Toch bleef het spannend: hoe zou zij de overstap maken naar de nieuwe school? Na de vakantie zag ik haar weer. Ze had een goede start gemaakt en nieuwe contacten gelegd. Ze vertelde dat ze nooit zo ver was gekomen zonder de Stevige Stap-training. Het fragiele meisje had ze achter zich gelaten; nu was ze gaan staan! Daar kreeg ik toch echt wel kippenvel van…”

Mix van HR en kindercoach

Nicole heeft nu voor zichzelf een mooie mix gecreëerd tussen haar HR-werkzaamheden en haar werk als kindercoach. “Wat ik mooi vind, is dat ik mijn kennis uit de Sta Sterk Training ook kan inzetten in mijn werk als HR-professional. Sinds ik de opleiding gevolgd heb, kan ik veel beter luisteren, kijken en reageren op dat wat er is. Ik hoef niet per se zelf de oplossing aan te dragen, maar stimuleer de ander zelf naar de oplossing te zoeken. Dat is prachtige bagage om verder mee te nemen.”

Twijfels?

Voor wie twijfelt over de opleiding tot Sta Sterk Trainer, zou Nicole het volgende willen zeggen. “Als sociale weerbaarheid je aan het hart gaat en je écht het verschil wilt maken, is deze opleiding voor jou”, zegt zij. “Ik zou je willen uitnodigen om contact te leggen met de trainers om de methodiek te ervaren. Dan zul je zien dat we met elkaar zo nodig zijn. De opleiding tot Sta Sterk Trainer geeft bagage om echt iets te doen. Dat leidt tot grote dankbaarheid bij kinderen en ouders. Je hebt impact. Het doet er toe. En dat is het mooiste wat er is.”

 

Wil jij ook specialiseren in interventies bij sociale veiligheid en weerbaarheid?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt binnen jouw onderwijsorganisatie je specialiseren als 
anti-pestcoördinator. Ook komen wij met plezier naar jouw organisatie toe om een incompany scholing te verzorgen. 

Kortom, er is voor jou ook een mogelijkheid bij om #verschilmaker te zijn!

 

hulp inschakelen van een sta sterk trainer

De professionele trainers van Kenniscentrum Omgaan met Pesten zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen, buitenschoolse opvang, (sport)verenigingen en andere organisaties waar kinderen en jongeren samenkomen, kunnen terecht voor deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers, ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid en het vergroten van kennis en vaardigheden voor ouders en andere opvoeders. 
Ook geven trainers Sta Sterk workshops en Feel Fine Online workshops en de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan groepen en binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.