“Iedereen hoort erbij en verdient een plek om bij te dragen in de maatschappij"

 "Ik kan met mijn eigen ogen zien wat het voor de mensen op de dagbesteding betekent om een uniek cadeau als dit te mogen maken. En voor mij is dit een manier om uiting te geven aan het creëren van een inclusieve omgeving, waar wij als kenniscentrum voor staan.” - Aldus Mirelle Valentijn

“Iedereen hoort erbij en verdient een plek om bij te dragen in de maatschappij" Mirelle over de samenwerking met 't veenhoekje

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten werkt sinds zij dit jaar hun intrek hebben genomen in de De Broedplaats in Vinkeveen intensiever samen met de dagbesteding ’t Veenhoekje. Bij het kenniscentrum werken niet alleen professionals op het opleidingscentrum en in het landelijk Sta Sterk trainers team, er zijn ook vrijwilligers actief.

 

Kerstboom hanger Samen Sterk Attentie vrijwilligers Kenniscentrum Omgaan met PestenIn het zonnetje

Op de landelijke vrijwilligersdag in december werden zij in het zonnetje gezet door Mirelle Valentijn, eigenaar van het kenniscentrum. Tijdens een gezellige avond online, met aandacht voor ieders bijdrage, een speech, spel met een winnaar en gedicht werd teruggeblikt op de manier waarop deze trainers ook binnen de organisatie het verschil hebben gemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld actief als regiocoördinator en begeleiden intervisie, werken samen in een projectgroep aan de campagnes voor de dag en week tegen pesten, zetten zich in voor een inspirerend programma op de landelijke trainersdag en begeleiden Sta Sterk trainers in opleiding tijdens een stageperiode. 


Glimmen vol trotsKoen tekent de cadeaulabels af vrijwilligers attentie Kenniscentrum Omgaan met Pesten

De 24 Sta Sterk trainers die de helpende handen uit de mouwen hebben gestoken dit jaar ontvangen een uniek cadeau, dat met veel plezier is gecreëerd in het keramiekatelier van ’t Veenhoekje, door cliënten van de dagbesteding met een verstandelijke beperking.

Terwijl Mirelle, een kijkje komt nemen in het Atelier, tekent Koen net in opperste concentratie de labels voor aan de cadeautjes, door deze om te trekken. Mirelle helpt hem even. “De anderen hebben ook iets gemaakt," vertelt hij met plezier. Terwijl hij dat zegt glimmen zijn ogen vol trots.

In het hele land hangen straks de prachtige ‘Samen Sterk’ hangers bij de trainers die zich vrijwillig inzetten in de kerstboom.

Sociale veiligheid

Sta Sterk trainers hebben veel aandacht voor de preventie van pesten en het vergroten van sociale veiligheid. Daarbij speelt de aandacht voor het omgaan met en accepteren van verschillen tussen kinderen en jongeren een grote rol. Sta Sterk trainers stimuleren de organisaties waar zij mee samenwerken, om dit op verschillende manieren vorm te geven. De noodzaak om hier aandacht aan te besteden neemt toe. Kwetsbare groepen leerlingen zijn vaker het slachtoffer van pesten.

2 Clienten dagbesteding werken aan attentie vrijwilligers Kenniscentrum Omgaan met PestenInclusie

“Iedereen hoort erbij en verdient een plek om bij te dragen in de maatschappij", legt Mirelle Valentijn uit. “Daar staan we met ons kenniscentrum voor." Mede daarom geniet ik zo van deze samenwerking met ’t Veenhoekje. Ik kan met mijn eigen ogen zien wat het voor de mensen op de dagbesteding betekent om een uniek cadeau als dit te mogen maken. En voor mij is dit een manier om uiting te geven aan het creëren van een inclusieve omgeving, waar wij als kenniscentrum voor staan.”

Ga jij ook eens een kopje koffie of thee drinken met een heerlijke koek in de koffiehoek aan de Herenweg in Vinkeveen? Combineer het met het kopen van een cadeautje of laat net als het kenniscentrum in opdracht een cadeautje maken van keramiek.

 
 

 

Wil jij ook specialiseren in interventies bij sociale veiligheid en weerbaarheid?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt binnen jouw onderwijsorganisatie je specialiseren als anti-pestcoördinator. Ook komen wij met plezier naar jouw organisatie toe om een incompany scholing te verzorgen. 
Kortom, er is voor jou ook een mogelijkheid bij om #verschilmaker te zijn!

Klik hier voor meer informatie