“Sta Sterk Training gaat verder waar Kanjer ophoudt” Leerkracht Gijs de Kort is dolenthousiast over Sta Sterk-methodiek

Basisschoolleerkracht Gijs de Kort geeft ook Sta Sterk trainingen: "van een verlegen jongetje was hij gegroeid naar een krachtige jongen. Dat is toch prachtig? Daar doe je het voor!”

“Sta Sterk Training gaat verder waar Kanjer ophoudt” Leerkracht Gijs de Kort is dolenthousiast over Sta Sterk-methodiek

Basisschoolleerkracht Gijs de Kort staat vier dagen per week voor groep 7. De andere dag geeft hij Sta Sterk Trainingen.
Dat doet hij zowel aan individuele leerlingen als op groepsniveau. Het schoolbestuur is zó enthousiast dat onderzocht wordt of Gijs’ uren kunnen worden uitgebreid. “Deze methodiek is allesomvattend. Ik kan er altijd uit putten; zowel in de klas als met individuele leerlingen, maar ook gewoon voor mezelf in lastige situaties.’’ 

Kinderen in hun krachtGijs-interview-foto-2.jpg

Gijs staat met veel plezier voor de klas. Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen, hun zelfvertrouwen en hun welbevinden vindt hij het allerbelangrijkst. Zodoende besloot hij vier jaar geleden de opleiding tot gedragsspecialist te volgen. “Aanvullend heb ik de opleiding tot Sta Sterk Trainer gevolgd”, vertelt de jonge leerkracht. “Die opleiding paste mij heel goed. Ik startte met een basisopleiding en volgde daarna nog het specialisme in het jonge kind.”

Al vanaf het eerste moment was Gijs erg onder de indruk van de Sta Sterk Methodiek. “Op school maken wij gebruik van de Kanjer-methode. Die methode is prachtig, maar ik merkte gelijk dat Sta Sterk nog een stap verder gaat. Waar Kanjer zich richt op hulp vragen, gaat Sta Sterk uit van zelf krachtiger en sterker worden. Hulpvragen is pas de allerlaatste stap. Ik vind het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen kracht worden gezet en worden gestimuleerd om zaken zelf op te lossen. Dat maakt deze methode zo mooi.”

Kwetsbaar

Gijs volgde de opleiding met ontzettend veel plezier. “Ik zat in een fijne groep met open mensen die echt oog hadden voor elkaar’’, zegt hij. “Ook dat maakte diepe indruk; we hebben kwetsbare verhalen met elkaar gedeeld en zo nu en dan is nog steeds contact.” Aan één van de werkvormen moest Gijs wel even wennen. “De lessen waarin het thema ‘ontspanning’ centraal stond, vond ik lastig”, stelt Gijs openhartig. “Ik ben niet zo goed in stilzitten. Gek genoeg hebben juist deze lessen mij enorm veel gebracht. Ze hadden mij iets te leren. Nu zijn de lessen ontspanning de lessen die ik bij het jonge kind de leukste vind om te doen…”

L 128 7007Rugzak vol ervaring

Tijdens de opleiding maakte Gijs een mooie ontwikkeling door. “Deze opleiding heeft mij ook zelfvertrouwen gegeven”, zegt hij. “Leren hoe je sterk en stevig kunt staan en hoe je voor jezelf kunt opkomen, is ontzettend waardevol. Dat neem ik ook mee voor de rest van mijn leven, zowel in mijn werk als in privésituaties.’’

Kaartje boven bed

Tijdens de opleiding ontdekte Gijs hoe belangrijk het is om successen te vieren. “Waardering uitspreken naar anderen met een kaartje heb ik me nu helemaal eigen gemaakt; ik sluit de trainingen af met een bijeenkomst waarvoor ik ook de ouders uitnodig. Voor ieder kind schrijf ik een persoonlijke kaart. Dat maakt altijd indruk. Zowel op de kinderen, als op hun ouders. Nu zit bijvoorbeeld een jongen in mijn groep 7 die vorig jaar bij mij de Sta Sterk Training volgde. Na de vakantie vertelde hij dat de kaart nog altijd boven zijn bed hangt! Van een verlegen jongetje was hij gegroeid naar een krachtige jongen die zoiets vol trots durfde te vertellen.
Dat is toch prachtig? Daar doe je het voor!”

Wil jij ook specialiseren in interventies bij sociale veiligheid en weerbaarheid?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt binnen jouw onderwijsorganisatie je specialiseren als anti-pestcoördinator. Ook komen wij met plezier naar jouw organisatie toe om een incompany scholing te verzorgen. 
Kortom, er is voor jou ook een mogelijkheid bij om #verschilmaker te zijn!

hulp inschakelen van een sta sterk trainer

De professionele trainers van Kenniscentrum Omgaan met Pesten zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen, buitenschoolse opvang, (sport)verenigingen en andere organisaties waar kinderen en jongeren samenkomen, kunnen terecht voor deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers, ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid en het vergroten van kennis en vaardigheden voor ouders en andere opvoeders. 
Ook geven trainers Sta Sterk workshops en Feel Fine Online workshops en de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan groepen en binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.