Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke: Kenniscentrum Omgaan Met Pesten
Adres: Pastoor Kannelaan 43
Postcode en plaats: 3648 XX Wilnis
Telefoonnummer: 0297 – 27 46 05
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 67599273

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Kenniscentrum Omgaan met Pesten (KCOMP). KCOMP ondersteunt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling door het bieden van kwalitatief hoogwaardige opleidingen, cursussen en trainingen. Wij hechten belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons en ook door andere partijen die door ons zijn ingeschakeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (sinds 25 mei 2018).

In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens:

 • basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel;
 • contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in het kader van opleidingen, cursussen en/of trainingen, zoals geboortedatum, geboorteplaats, gevolgde opleidingen, werkervaring, motivatie, verwachtingen, gebeurtenissen/zaken die de voortgang in de opleiding/begeleiding zouden kunnen beïnvloeden;
 • financiële gegeven, zoals factuuradres, contactpersoon, bankrekeningnummer, betalingswijze;
 • opleidingsinformatie, zoals gekozen opleidingsactiviteit, startmoment, locatie, bezoek aan oriëntatiebijeenkomst, aanwezigheid, resultaten, feedback;
 • gegevens met betrekking tot de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen:

 • om u een goede dienstverlening op het gebied van opleidingen, cursussen en trainingen aan te kunnen bieden;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • om contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden;
 • om u op de hoogte te houden van relevante informatie over ons aanbod, ontwikkelingen in het werkveld, maatschappelijke ontwikkelingen.

Wie zijn de gebruikers van uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of uit wettelijke verplichting.

De verzamelde gegevens worden gebruikt door de volgende personen/instanties:

 • door medewerkers van KCOMP om uw aanmelding te verwerken in ons relatiebeheersysteem, de facturatie te verzorgen, een evaluatie te sturen, een nieuwsbrief of mailing te versturen;
 • door de docenten/trainers/begeleiders van KCOMP ten behoeve van een intakegesprek, mailings, online Q&A en webinars en uitnodiging tot gebruik van een google drive omgeving met aanvullende documenten, om uw leerproces optimaal te monitoren en te stimuleren, uw opdrachten na te kijken en te beoordelen;
 • door instanties die zich bezighouden met het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website en technische systemen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en toegang door ongeautoriseerde personen.

Met medewerkers en freelancers (docenten/trainers/begeleiders) van KCOMP zijn overeenkomsten gesloten, waarin is vastgelegd op welke wijze met uw informatie wordt omgegaan: zorgvuldig, vertrouwelijk, en veilig. Eventuele datalekken dienen direct te worden gemeld.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. KCOMP is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, dan wel voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en regelgevingen.

 • Docenten/trainers/begeleiders moeten door hen opgeslagen persoonsgegevens die betrekking hebben op het opleidingstraject (verslagen, opdrachten, correspondentie) verwijderen binnen vijf jaar na succesvolle afronding van de opleiding i.v.m. examenregelement.
 • De fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar.

Welke rechten heeft u?

 • U heeft het recht op uw gegevens in te zien en te laten corrigeren als ze onjuist zijn.
 • U kunt een verzoek indienen op uw gegevens te laten verwijderen.
 • U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de voortgang van uw opleidingstraject.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar u, een andere verwerkingsverantwoordelijke of dienstverlener.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld als wij daarmee niet aan onze wettelijke verplichting kunnen voldoen. Om uw opleidingstraject te kunnen vervolgen en voor certificering in aanmerking te komen, is het belangrijk dat wij uw voortgang in de opleiding kunnen monitoren en borgen.

Wij zullen ervoor zorgen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden. Dit gebeurt enkel als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de bezoekers van onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees hiervoor de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en van Twitter om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief en mailingen

U ontvang onze nieuwsbrief alleen nog als u zich daarvoor heeft aangemeld. Een enkele keer sturen wij u een aanvullende nieuwsbrief (niet meer dan eens per maand), waarin wij u op de hoogte houden van verschillende activiteiten die wij bieden (voorlichtingen, cursussen, trainingen, opleidingen). Wenst u niet langer op de hoogte gehouden te worden, dan vindt u onderaan de nieuwsbrief een link om u eenvoudig af te melden.

Vragen of klacht

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Het kenniscentrum Omgaan met Pesten dan horen wij dit graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl