Over ons

Het opleiding
centrum

Het opleidingscentrum Kenniscentrum Omgaan met Pesten verzorgt o.a. de opleiding tot Sta Sterk trainer, anti-pestcoördinator, een training “Pesten aanpakken” op de BSO binnen de kinderopvang en incompany scholing binnen onderwijs, kinderopvang en het sociaal domein.

Bij het Kenniscentrum worden opleidingen
ontwikkeld en aangeboden voor professionals die het verschil willen maken in sociale veiligheid.

Het aanbod wordt regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten door het Kenniscentrum.

Het landelijk
trainers team

Het landelijk team Sta Sterk trainers zet zich in voor het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en beperkt op deze manier de schadelijke gevolgen die hieruit kunnen ontstaan.

Zij verzorgen door heel Nederland en België workshops, themabijeenkomsten, trainingen en anti-pestprogramma’s. Hierbij wordt gewerkt aan sociale veiligheid, sociale weerbaarheid & vaardigheden.

De bij het kenniscentrum aangesloten trainers versterken elkaar door middel van verdere professionalisering, onderlinge ondersteuning, samenwerking en intervisie in de regioteams.

De organisatie Omgaan met Pesten

De organisatie Omgaan met Pesten werd opgericht in 2004 om het gedachtegoed van Dieta Uyterlinde, de grondlegger van de Sta Sterk methodiek, te verspreiden.

De basis voor de workshops, trainingen en anti-pestprogramma’s vormt de Sta Sterk methodiek die hieruit is voortgekomen.

Met behulp van deze methode wordt al meer dan 30 jaar in heel Nederland aan kinderen en jongeren geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf en een ander kunnen opkomen en sindsdien hebben we voor duizenden professionals scholing verzorgd.

Opleiding Antipestcoordinator coordinator Sociale Veiligheid Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Keurmerk Gediplomeerd Trainer OMP
Dieta Uyterlinde_Omgaan met Pesten_Kenniscentrum

missie en visie

De organisatie Omgaan met Pesten stelt zich ten doel bij te dragen aan preventie en het aanpakken van pesten. Het beperken van de schadelijke gevolgen, welke door pesten kunnen ontstaan, staat centraal. Pesten vormt nog altijd een groot maatschappelijk probleem. 

Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen om pesten tegen te gaan en sociale weerbaarheid en veiligheid te vergroten. Wij zien pesten als probleem van de hele groep en daarom richten wij ons op alle rollen binnen het pestprobleem: slachtoffers, pesters, meelopers, aanmoedigers, buitenstaanders, helpers en omstanders. Wij geloven dat iedere betrokkene het verschil kan maken bij sociale weerbaarheid en veiligheid. 

Mensen in de (directe) omgeving waar kinderen en jongeren samenkomen, zoals oudersklasgenotenprofessionals en vrijwilligers, zijn onderdeel van onze preventieve en curatieve aanpak. Ook volwassenen kunnen door trainingen te volgen en/of lezingen en workshops bij te wonen, leren hoe zij pesten in hun omgeving tegen kunnen gaan.

Met veel enthousiasme, werken we met ons team van verschilmakers, aan het realiseren van de doelen de organisatie zich gesteld heeft.

Wij dragen bij aan sociale veiligheid door:

 • Het ondersteunen van organisaties bij het voorkomen, tijdig signaleren en oplossen van pesten.

 • Het versterken van sociale weerbaarheid bij kinderen en jongeren.

 • Het versterken van een positieve groepsdynamiek en omgaan met elkaar door middel van workshops, trainingen en anti-pestprogramma’s.

 • Deskundigheidsbevordering van beleidsmakers, professionals en vrijwilligers.

 • Het opleiden en ondersteunen van Sta Sterk trainers en coördinatoren Sociale Veiligheid / Anti-pestcoördinatoren in het onderwijs en professionals in de kinderopvang.


voor wie

Ons team werkt samen met kinderen en jongeren, ouders, professionals en vrijwilligers. Dit doen we binnen het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen en andere omgevingen zoals het jeugd- en jongerenwerk waar kinderen en jongeren samenkomen.

wat ons motiveert om professionals op te leiden

Wij leiden professionals op die zich willen specialiseren op het gebied van sociale veiligheid en interventies bij pesten. Juist door anderen op te leiden kunnen we nog meer bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en de schadelijke gevolgen terugdringen en beperken.

Wij hebben al een heleboel kinderen en jongeren geholpen beter voor zichzelf en anderen op te leren komen. Wij kunnen en willen dit niet alleen, er zijn veel meer professionals in heel Nederland nodig. Sinds 2005 hebben wij honderden trainers opgeleid en vanaf 2015 zijn daar al bijna 300 anti-pestcoördinatoren bijgekomen. Ook zijn we in 2021 gestart met het scholen van pedagogisch professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang.

Ervaringsdeskundigen

Tijdens ons opgroeien hebben we zelf gezien, dan wel zelf ervaren, wat de impact van pesten is. Wat hadden we zelf graag hulp van deskundige professionals gehad en een Sta Sterk training willen volgen toen we zelf jong waren. 

 


Onze wens is dat alle kinderen en jongeren in Nederland terecht kunnen bij een goed opgeleide professional.
Zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

Hiervoor hebben we jou nodig, de volgende verschilmaker.

 

onze 5 kernwaarden 

 

Bij onze aanpak hanteren wij vijf kernwaarden. Deze vormen de leidraad voor onze activiteiten, zoals opleidingen, trainingen en workshops.

Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten

empathie

Wij voelen mee en verplaatsen ons in alle mensen die, op welke manier dan ook, met pesten te maken hebben (gehad).

Integriteit

Wij gaan op integere, respectvolle en eerlijke wijze met elkaar, onze klanten en
onze relaties om.

Toegankelijkheid

Wij kunnen goed schakelen op diverse niveaus, wat handig is bij het bereiken van alle rollen binnen het pestprobleem.

.

 

Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten
 
Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Effectief

De basis voor onze workshops, trainingen en anti-pestprogramma’s vormt de Sta Sterk methodiek. Met behulp van deze methode wordt al meer dan 30 jaar in heel Nederland aan kinderen en jongeren geleerd hoe zij op een
respectvolle manier voor zichzelf
en een ander kunnen opkomen.

 

Deskundigheid

Wij hebben jarenlange ervaring en kennis opgedaan om pesten zo goed mogelijk
te voorkomen,
tijdig te signaleren
en aan te pakken.
Het aanbod wordt regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten door het Kenniscentrum.

Ontmoet ons docenten team

Mirelle Valentijn

Ik zie mezelf nog liggen, huilend op mijn bed tussen mijn knuffelberen, 11 jaar oud was ik. Opnieuw werd ik gepest. Ik zat net in de brugklas. Ik ontwikkelde een negatief zelfbeeld, kreeg hyperventilatie aanvallen en had last van faalangst. Negatieve gedachten en gevoelens voerden op sommige dagen de boventoon en dan vroeg ik mijzelf ook af of ik nog wilde leven. Ik schreef hierover in mijn dagboek.

Mijn negatieve zelfbeeld, lage zelfvertrouwen en faalangst hebben nog lang een rol gespeeld toen ik ouder werd. Op mijn werk in de kraamzorg werd ik opnieuw gepest. Dat was het moment dat ik brak. Ik had al die jaren geknokt en zo ongelooflijk mijn best gedaan om geaccepteerd te worden, wel aardig gevonden te worden en erbij te horen. Ik raakte overspannen. Ik was toen begin twintig. Met behulp van een psychologe ben ik in regressietherapie gegaan en heb ik mijn ervaringen alsnog verwerkt.

Toen ik meedeed aan het televisieprogramma Gepest ontdekte ik dat er nog een deel was dat ik niet had verwerkt. Ik ben in gesprek gegaan met mijn ouders, mentor en docent van de middelbare school waar ik een lastig brugklasjaar heb doorgemaakt. Dat is heel helend geweest. De pesters van toen ben ik onder ogen gekomen en ik heb hen kunnen vergeven.

Mijn negatieve ervaringen heb ik omgezet in een positieve vorm. Ik heb een enorme motivatie, kracht en hele sterke missie om de wereld vriendelijker en veiliger en daarmee mooier te maken. Ik heb sinds 2003 duizenden kinderen, jongeren, volwassenen en pedagogisch professionals geholpen.

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Lees dan meer lezen over onze opleidingen. Kijk voor de data in de agenda.

Over mij

 • Oprichter Kenniscentrum Omgaan met Pesten
 • Opgeleid tot HBO docent / trainer omgangskunde
 • Sinds 2003 Docent en trainer Omgaan met Pesten
 • Eigen Praktijk voor Levensgeluk in Wilnis
 • Auteur van het spel en de Toolkit ik denk me sterk 
 • Oprichter lokale Stichting Samen Sterk voor Kinderen
 • Diverse bestuursfuncties bekleed, ook binnen Omgaan met Pesten
 • Diverse opleidingen gevolgd waaronder: Kinder- en tieneryoga, Lachyoga, Spiritueel begeleider, Vitaliteit, Gedeeld verdriet coach, Ondernemersacademie Nederland, Groepsgeluk Coach.
 • Bekend van interviews in tv-programma’s, kranten en bladen, o.a.: Gepest, RTL late night, Vriendin, Wendy, Vrouw, Mijn Geheim, Fabulous mama, KRO magazine link naar media.

In 2023 werd ik als drijvende kracht achter onze organisatie Omgaan met Pesten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot trainer, diverse specialisaties en vervolgopleidingen en aan de opleiding tot anti-pestcoördinator. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van alle opleidingen die wij aanbieden. 

Wil jij je samen met mij sterk maken voor sociale veiligheid? Plan een online kennismakingsgesprek in of bezoek onze open dag.
Kijk voor de data in de agenda.

Inge Coolen

Op de basisschool had ik graag een professional gehad die mij leerde omgaan met pesten. Ik ben lang (1.89) en intelligent, ik stak dus letterlijk en figuurlijk boven het maaiveld uit. Ik wist toen niet dat dat alleen dingen zijn waarmee ik werd gepest. Waarom ik werd gepest, begreep ik pas later. Als kind voelde ik me vaak niet begrepen. Niet door de andere kinderen in mijn klas en dit gevoel werd nog erger door een aantal meesters bij mij op school. Gelukkig had ik er minder last van toen ik naar de middelbare school ging, een groep vrienden kreeg en bovendien naar het Gymnasium ging waar ik ineens andere jongeren tegenkwam die in mijn ogen nog veel slimmer waren dan ik. Bovendien vond ik toen een echte uitlaatklep in sporten. Als 9-jarige wist ik al dat ik later psycholoog wilde worden en met kinderen wilde werken. Als jongvolwassene heb ik eerst andere keuzes gemaakt om na de geboorte van mijn tweede kind toch te kiezen voor het werken met kinderen. De keuze om me binnen mijn praktijk te richten op weerbaarheid en pesten vond ik logisch. Nu ben ik trainer, docent en expert bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten en binnen mijn eigen praktijk COOL& Co kindercoaching Leidsche Rijn. In mijn eigen praktijk kan ik een aantal kinderen helpen. Door het kenniscentrum kan ik veel meer kinderen de toegang tot die professional geven die ik zelf zo graag had ontmoet als kind! Ik vind het heerlijk om zoveel verschillende dingen te doen. Het ene moment leer ik een kind van 7 zo sterk te staan als een boom en het volgende moment geef ik les aan een groep van HBO studenten om ze uit te leggen hoe je medewerkers kunt motiveren om in het weekend door te gaan met het opleiden van nieuwe trainers Omgaan met Pesten. Wat een geweldig werk heb ik toch!

De rode draad in al mijn werkzaamheden is dat ik graag mensen (groot en klein) wil laten zien hoeveel mogelijkheden ze hebben om nieuwe dingen te leren!

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Lees dan meer lezen over onze opleidingen. Kijk voor de data in de agenda.

Over mij

 • Familie opsteller vanuit mijn onderneming Systemisch Inzicht
 • Eigen praktijk COOL& Co Kindercoaching in Leidsche Rijn
 • Afgeronde Master in psychologie
 • Daarnaast werkzaam als docent bij de opleiding tot kindercoach (HSP) bij Sonnevelt
 • Diverse opleidingen gevolgd, waaronder: Didactische bekwaamheid HBO, Basis Kwalificatie Examinering in het HBO, Kindercoach opleiding – BGL en trainer Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang, familie opstellingen.  
 • Diverse bestuursfuncties bekleed, ook binnen Omgaan met Pesten

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot trainer, diverse specialisaties en vervolgopleidingen. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen en specialisaties die wij aanbieden.

Wil jij samen met mij het verschil maken? Kom kennismaken op de open dag. Kijk voor de data in de agenda.

Marielle Hage

Ruim 18 jaar was ik werkzaam in de zakelijke dienstverlening bij bedrijven als Deloitte, o.a. als HR Manager: een zakelijke wereld. Ik combineerde die wereld met het werken met kinderen en jongeren als dansdocent. Ik droomde stiekem van een leven als docent, maar had niet het lef om mijn goede baan vaarwel te zeggen en de switch te maken. Na 18 jaar ging ‘het roer om’ en heb ik met mijn man en kinderen 4,5 jaar in het buitenland gewoond. Dat prachtige avontuur is een kans geweest om er helemaal te zijn voor mijn kinderen, om mezelf opnieuw te ontdekken in een compleet nieuwe situatie en om vrijwilligerswerk te doen. Na onze terugkomst ontstond ruimte voor het ontdekken van een nieuwe carrière waarmee ik mijn kennis en ervaring combineer met mijn passie: anderen verder helpen en inspireren. 

Het betekende in 2014 de start van De Hoofdzaak Coaching: een praktijk voor coaching en training op het gebied van weerbaarheid en faalangst. De Sta Sterk Methodiek vormt de basis van mijn praktijk. Ik vind het opvallend hoeveel verschil er is in hoe sterk kinderen en jongeren in hun schoenen staan. Waar de ene schijnbaar ‘huppelend’ door het leven gaat, is een ander vaak in conflict of juist verdrietig vanwege sociale interactie. In de 10 jaar dat ik me met weerbaarheid bezig hou heb ik al voor velen het verschil kunnen maken. Ik heb veel scholen van binnen gezien en hecht er waarde aan om niet alleen de kinderen en jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling, maar ook de volwassenen om hun heen. Daarmee bereik ik het meest; net als door nieuwe trainers op te leiden.

Ik ben sterk in het verbinden van de theorie naar de praktijk en ik word gewaardeerd voor mijn praktische aanpak in de opleiding. Wil je weten welke werkvorm ergens bij past? Vraag het aan mij. 

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Lees dan meer lezen over onze opleidingen. Kijk voor de data in de agenda.

Over mij

 • Eigen praktijk De Hoofdzaak Coaching in Rotterdam
 • Vakbekwaam Jeugd-en Gezinsprofessional
 • Regiocoördinator Sta Ster Trainersteam Zuid-Holland
 • Kernteamlid Kenniscentrum Omgaan met Pesten
 • Diverse opleidingen en cursussen gevolgd: HBO Personeelsmanagement,  Professioneel Coach, Specialisatie Kindercoach, Rots en Water trainer, Trainer ‘ik leer leren’, KIES-coach, Trainer Faalangst de Baas, Trainer Leer te Durven, master trainer Omgaan met Pesten

Als docent bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten zie je mij bij de opleiding tot Sta Sterk Trainer. Daar merk je dat ik er niet alleen ben om je mee te nemen in de Sta Sterk methodiek. Ik ben er ook om  jou te stimuleren en begeleiden in jouw  persoonlijke ontwikkeling als Sta Sterk Trainer. Zo kan ik de verschilmaker zijn die ik wil zijn (en ben ik toch de docent geworden waar ik van droomde).

Ik kijk ernaar uit om samen met  jou het verschil te gaan maken.

Wil jij samen met mij het verschil maken? Plan een online kennismakingsgesprek in of kom kennismaken op de open dag.
Kijk voor de data in de agenda.

Marloes van Tetering

Ik heb 18 jaar in het basisonderwijs bij stichting Leerrijk! gewerkt en heb daar veel verschillende taken en functies uitgevoerd. Ik ben begonnen als leerkracht en vond het heerlijk als ik kinderen kon helpen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Na een paar jaar als leerkracht gewerkt te hebben, merkte ik dat ik meer voor de kinderen wilde doen dan dat ik in mijn rol als leerkracht kon. Na 10 jaar voor de klas gestaan te hebben, heb ik 5 jaar als intern begeleider gewerkt. De laatste 4 jaar in het onderwijs was ik als adjunct-directeur werkzaam. Ik bereidde mij actief voor op de komst van de Wet Sociale Veiligheid koos ik voor het volgen van een opleiding. Bij Stichting Leerrijk! was ik naast mijn werk als adjunct ook 1 dag per week bovenschoolse Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid, waarbij ik de scholen binnen de stichting ondersteuning bood bij het maken en uitvoeren van hun sociale veiligheidsbeleid. Nu zet ik mij vanuit mijn praktijk in als Sta Sterk trainer, coach en kindbehartiger om kinderen, ouders, leerkrachten en scholen te helpen bij pestproblematiek, weerbaarheid, sociale veiligheid, scheiding en faalangst. Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan opleiding tot anti-pestcoördinator. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding. Ik kijk er naar uit om met de cursisten van de opleiding Anti-Pestcoördinator de theorie te koppelen aan de onderwijspraktijk, zodat je zo snel mogelijk praktisch aan de slag kan gaan op je eigen werkplek

Over mij

 • Eigen praktijk Marloeszie in Waalwijk
 • Opleiding HBO PABO en pedagogiek
 • Sinds 2016 Sta Sterk trainer - trainer Omgaan met Pesten
 • Diverse opleidingen gevolgd, waaronder: Intern Begeleider, Anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon, schoolleider, kindbehartiger  

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot anti-pestcoördinator.

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Lees dan meer lezen over onze opleidingen. Kijk voor de data in de agenda.

Samenwerken met anderen 

Samen strijden tegen (de gevolgen van) pesten is belangrijk. Hoe meer aandacht er is voor het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van van pesten, hoe beter het is. Samen maken we het verschil in sociale veiligheid en weerbaarheid. 

Samen staan we sterker 

We zijn dankbaar voor onze samenwerking met organisaties, stichtingen en bevlogen ondernemers die samen met ons het verschil willen maken.

Werk samen met onze trainers

In veel gemeenten in het land werken onze trainers samen met lokale (onderwijs en kinderopvang)organisaties, ondernemers en (sport)verenigingen. Het landelijk team Sta Sterk trainers verzorgd:

De bij het kenniscentrum aangesloten trainers versterken elkaar door middel van verdere professionalisering, onderlinge ondersteuning, samenwerking en intervisie in de regioteams.


Hoe het ruim dertig jaar geleden begon

Dieta Uyterlinde, die aan de basis stond van de Sta Sterk methodiek, ontwikkelde vanaf 1990 de Sta Sterk training, die toen nog de ‘Omgaan met Pesten training’ heette. De door haar ontwikkelde Sta Sterk methodiek bleek goed aan te slaan. De trainingen die zij jarenlang in de regio Zuid-Holland Zuid gaf, hebben honderden kinderen geholpen bij het verminderen en/of stoppen van pesterijen. Dieta heeft veel voor Omgaan met Pesten betekend.

Dieta oprichter omgaan met pesten

Dieta Uyterlinde werd voor haar maatschappelijke verdiensten in 2004 onderscheiden met ‘De Zilveren Waarderingsspeld’ van de Gemeente Barendrecht.

In 2005 ontving zij de ‘Lupardi Award 2005’ uit handen van de toenmalige staatssecretaris Drs. Mark Rutte.

Dieta Uyterlinde overleed op 26 november 2013. Ze was al enkele jaren ziek. 

Wij doen ons best om vanuit het kenniscentrum Omgaan met Pesten Dieta’s strijd tegen pesten voort te zetten. We blijven ons aanbod ontwikkelen en inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij rond het onderwerp pesten, zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

We zullen haar betekenis voor 'Omgaan met Pesten' en voor alle gepeste kinderen nooit vergeten.

Cursisten aan het woord

Ik heb voor de opleiding tot trainer en diverse specialisaties gekozen om meer inzicht krijgen in de verschillende aanpakken om kinderen te laten ervaren dat ze Sterk kunnen staan. Ik wilde zelf sterker staan om nu echt voor mezelf te kiezen en mijn eigen praktijk te starten, zodat ik op verschillende scholen en daarbuiten trainingen kan gaan geven.
Ik begeleid al veel situaties op school waar pesten een rol in speelt. Dit doe ik vaak vanuit mijn gevoel. Mirelle gaf mij de bevestiging dat ik dit eigenlijk al heel goed doe. Door het oefenen met verschillende gesprekstechnieken en interventies als het bemiddelingsgesprek, heb ik nu nog meer handige vragen, zinnen en mogelijke reacties die ik kan geven in mijn ‘rugzak’. Ik weet zeker dat ik deze gesprekken nu nog beter kan laten verlopen en me hierbij ook zelfverzekerder voel.