Kenniscentrum Omgaan met Pesten in de krant

Samen maken we het verschil WTP 2020

Samen maken we het verschil

Door Roberto Cancian

Huilend op mijn bed tussen de knuffels

De Stichting Omgaan met Pesten lanceert de nieuwe campagne ‘Samen maken we het verschil!’. “Een gratis lespakket voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen, maakt deel uit van de campagne. Belangrijk om dat lespakket in te zetten in de week tegen pesten die van 21 t/m 25 september is”, geeft voorzitter Mirelle Valentijn aan.

De MEERN - Zelf zette Mirelle Valentijn haar negatieve ervaringen om in een positieve vorm. “Ik heb een enorme motivatie, kracht en hele sterke missie om de wereld vriendelijker en veiliger en daarmee mooier te maken. Ik heb sinds de start van de Stichting honderden kinderen, jongeren, volwassenen en pedagogisch professionals geholpen. Professionals die ik in mijn eigen jeugd graag zelf had ontmoet", geeft ze aan. De Week Tegen Pesten, een initiatief van Stichting School & Veiligheid, wordt ieder jaar georganiseerd in samenwerking met verschillende partners rond een thema. Dit jaar is dat ‘Samen aan Zet’. De Stichting Omgaan met Pesten sluit met de eigen campagne ‘Samen maken we het verschil' aan.

"De corona periode heeft een grote streep getrokken door het 'normale proces' van met elkaar opgroeien en leren. Ineens moesten we elkaar op een andere manier begroeten en was er fysieke afstand. Er zijn veel vragen vanuit het onderwijs, de kinderopvang, verenigingen en sportclubs over wat nog wel en niet mag met daarbij de vraag hoe verbinding te houden met kinderen en tussen kinderen onderling", legt Valentijn uit. De start van het nieuwe schooljaar vraagt veel energie van zowel professionals, vrijwilligers als kinderen. "Groepen worden opnieuw gevormd en verhalen worden gedeeld. Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe start en een kans om oude patronen los te laten of met nieuw opgedane inzichten aan de slag te gaan.

Dit jaar heeft de Week Tegen Pesten een bijzondere betekenis in dit proces. Het gaat over het belang van groepsvorming - waarin je samen het verschil maakt en zorgt voor een veilige omgeving." Met het lespakket krijgen pedagogisch professionals en vrijwilligers ondersteuning bij positieve groepsvorming en het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten. Inge Coolen uit De Meern, is net als Mirelle Valentijn docent bij het kenniscentrum en trainer bij de stichting. “Ons lespakket bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. Je kunt zelf keuzes maken om aan te sluiten bij jouw doelgroep en samen het verschil maken. Elkaar leren kennen, bewegen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terugkomen. Het lespakket kan in het onderwijs, maar ook in andere omgevingen worden ingezet. De stichting wil scholen en organisaties inspireren om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te inspireren. "Hierdoor wordt de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderd." Rondom de Week tegen Pesten worden trainingen en gastlessen gegeven" Kijk op: weektegenpesten.omgaanmetpesten.nl

 Nodig anderen uit om er bij te komen en ook mee te doen