Verschilmakers staan op tegen pesten

verschilmakers in De Brug

Door Roberto Cancian - verschenen in  Weekblad De Brug op 14 november 2019

Wij willen jou als Verschilmaker!

Pesten vormt nog altijd een groot probleem in onze maatschappij. De laatste weken vroegen de 37-jarige Tim en de 23-jarige Anouk hier al aandacht voor door middel van de actie 'Loop mee tegen pesten'. Het tweetal liep een tocht liep van 1135 kilometer om aandacht te vragen voor de gevolgen van pesten en psychische problemen. "Twee mensen die in het verleden met pestgedrag te maken hadden en op deze manier ook anderen ondersteunen", geeft Inge Coolen aan.

Samen met Mirelle Valentijn geeft Inge Coolen, vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten opleidingen om zowel het thema bespreekbaar te maken als om mensen op te leiden tot 'Verschilmaker'. "Hoe meer kinderen pesten afkeuren, hoe kleiner de kans op pesten in de klas of bij de sportclub. Vanuit 'Omgaan met Pesten' gaan wij ervan uit dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf en je eigen grenzen te zorgen. In de tweede plaats om voor een ander te zorgen. De groepsdruk bij pesten is hoog. In je eentje is het moeilijk om verschil te maken, samen met anderen wordt dat makkelijker. Hoe meer helden er zijn die zorg hebben voor zichzelf en elkaar en pesten niet oké vinden, hoe kleiner de voedingsbodem voor pestgedrag wordt."

De trainers zijn actief op scholen en bij organisaties voor deskundigheidsbevordering maar ook voor ondersteuning bij verdere ontwikkeling van anti-pestbeleid.  Ouders coachen door te zeggen hoe bijzonder hun kind is "Het raakt ons omdat kinderen al zo jong beschadigd raken en er hun leven lang last van kunnen houden als ze niet goed geholpen worden. Wij weten verdrietig genoeg uit eigen ervaring hoe groot de impact van pesten is", geeft Mirelle aan. "Beiden maakten we pesten mee als kind en jongere. Wat hadden we zelf graag hulp van deskundige professionals gehad en een sta sterk training willen volgen toen we jong waren", vult Inge aan.

Inmiddels hebben ze veel kinderen en jongeren geholpen om beter voor zichzelf en anderen op te leren komen. "Er zijn veel professionals in Nederland nodig. Vanaf 2005 hebben wij honderden trainers opgeleid", geeft Mirelle aan. Zelf vertelde zij haar verhaal al eens op televisie bij Peter van der Vorst. "Ik was een hoog gevoelig jong ding dat werd gepest op school. Van mij laten struikelen tot dreigen mijn haar af te knippen. Ik wist niet hoe ik voor mezelf op moest komen." Nu staat ze daar sterk in. "Er is verschil tussen persoonlijkheid en gedrag. Dat laatste kan je helpen, je probleem neem je mee.

Het gaat er om hoe je in je eigen kracht komt te staan. Dat geven we ook aan bij ouders, dat het bespreekbaar gemaakt moet worden op school. Ouders kunnen hun kind helpen ontdekken hoe grenzen worden aangeven." Het tweetal heeft bewondering voor Tim en Anouk. "Knetterveel respect, Zij stappen uit hun eigen comfortzone en vragen aandacht voor dit probleem", zegt Inge. Het tweetal heeft een wens. "Dat kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan."

Verschilmakers in De Brug