Interview over Ik denk me Sterk Toolkit

doosje IDMS

Bron: NVOX

Interview door Marianne Offereins voor NVOX met Mirelle Valentijn bedenker en ontwikkelaar van de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’

Het is al enige tijd (ruim tien jaar) geleden dat ik in contact kwam met Mirelle Valentijn, die zich al jarenlang inzet tegen pesten. Ze had toen net haar ‘Ik denk me Sterk spel’ ontwikkeld. Nu is er de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’.

De toolkit heeft als ondertitel: Sterke gedachten die helpen om op te komen voor jezelf en voor een ander. In het gebruik van de toolkit heeft vier speerpunten: Spelenderwijs in gesprek; Individueel en in groepsverband; Werken met gevoelens, gedachten en gedrag; Scheppen van een divers en inclusief klimaat.

Hoe gebruik je de toolkit?

De toolkit is te gebruiken in de hele klas, in een subgroep en in individuele gesprekken, om te (laten) praten over denken, voelen en doen. De toolkit kan daarbij op diverse manieren worden ingezet, zoals in de handleiding staat beschreven. Dit zijn spelenderwijze gespreksvormen, drama en andere creatieve werkvormen.

Hoe kun je met de toolkit de pesters ook bereiken?

Waar de toolkit bij ondersteunt is het vergroten van empathie. Het is nodig dat bij pesters de empathie wordt geprikkeld en dat ze inzicht krijgen in de gevolgen van hun gedrag op degene die wordt gepest. Om de pester tot ander gedrag te brengen, kan de toolkit dienen om tot een andere mindset te komen die daaraan bijdraagt. Pesters zijn vooral gericht op hun positie in de groep. Ze willen graag de alfapersoon zijn, ze zijn gericht op macht en aanzien. De omslag moet gemaakt worden naar zicht op en gevoel voor de gevolgen van het gedrag. Een veel behoorde uitspraak van een pester is “Het was maar een grapje!” Maar je hebt wel iemand op zijn ziel getrapt. Met de toolkit kun je pesters bewuster maken van hun gedrag.

Kun je de toolkit ook inzetten als wapen tegen pesterijen via internet?

Dat kan zeker: enerzijds, zorg je dat je ook online positief met elkaar omgaat, en anderzijds door de schade die internet aanricht, door online pestgedrag en de druk die jongeren ervaren. Je kunt ook positief over jezelf denken, ondanks dat je niet voldoet aan het ‘perfecte plaatje!’ De online en offline wereld lopen, zeker voor jongeren, door elkaar heen. De toolkit ondersteunt om voor jezelf op te komen, positief naar jezelf te kijken en de daadwerkelijke situatie meer te accepteren in plaats van jezelf te verliezen in hang naar perfectionisme.

De toolkit is in eerste instantie gericht op het tegengaan van pesten. Is hij ook in andere situaties in te zetten?

Absoluut! Bij de herziene versie van Ik denk me Sterk is een bewuste keuze gemaakt om kaarten toe te voegen. Deze worden vaak ingezet bij omgaan met faalangst, met ziekte, belemmeringen en beperkingen, rouw, verlies, scheiding en problemen en uitdagingen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en leren. In deze tijd waarin de jongeren opgroeien en waarin we ons als volwassenen staande moeten houden, maakt gedachtenkracht het leven een stuk gemakkelijker. Daar verdiend iedereen een gezonde portie van. Je hebt grip op je emoties en op hoe je met de situaties omgaat.

Inhoud ToolkitToolkit-Ik-denk-me-Sterk_uitbreiding-kaarten-4e-druk.jpg

Deze toolkit is de opvolger van, en nauwelijks te vergelijken met het spel. In de stevige doos zitten achtereenvolgens: een duidelijke handleiding, vijf grote kaarten, gebaseerd op de ‘5G’s’ uit de cognitieve gedragstherapie: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg: en honderd kaarten (65 associatie- en helpende kaarten, 10 helpende gedachten starterskaarten, 20 Uitlokkaarten), die gebruikt kunnen worden om het gesprek te ondersteunen. De toolkit richt zit op vijf thema’s: Sterke lichaamstaal; Herkennen van grenzen van jezelf en van de ander; Opkomen voor jezelf en voor de ander; Bouwen aan je zelfvertrouwen; Diversiteit en inclusiviteit.

Er worden ook workshops aangeboden m.b.t. de toolkit Ik denk me Sterk. Voor meer informatie kijk op ikdenkmesterk.nl. Bent u geïnteresseerd in het kopen van de toolkit, klik dan hier.

Wilt u zelf iets betekenen voor anderen zowel individueel als in groepsverband, spelenderwijs in gesprek, werken met gevoelens, gedachten en gedrag en scheppen van een divers en inclusief klimaat? Met behulp van de opleiding tot Sta Sterk trainer kunt u zich specialiseren hierin.