Nog 85 dagen tot de Week Tegen Pesten

WhatsApp Image 2023 06 30 at 09.50.16

Het landelijke thema van de Stichting School en Veiligheid voor de Week tegen Pesten is dit jaar: ‘Goed voor elkaar!’. Het kenniscentrum Omgaan met Pesten sluit aan bij dit landelijke thema met een eigen lespakket.  

Toen het team van het Kenniscentrum het thema ontving, waren wij meteen gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan met onze projectgroep. In de afgelopen jaren hebben wij met ons landelijk trainersteam op diverse manieren ondervonden dat ook onder kinderen en jongeren de verdeeldheid is toegenomen. In vele omgevingen waar zij samenkomen hebben we samengewerkt met professionals, vrijwilligers en ouders om het ‘tegen in plaats van met elkaar gedrag’ tussen kinderen en jongeren te doorbreken en het ‘wij-gevoel’ te herstellen of vergroten. 

Kinderen en jongeren maken allen deel uit van de ‘minimaatschappij’, bijvoorbeeld als leerlingen van dezelfde school of teamgenoten bij de sportvereniging. Samen met jou en alle aanbieders die gaan bijdragen aan de Week tegen Pesten willen we een positieve invloed uitoefenen op het leren samenleven met elkaar. Om je daarbij te ondersteunen hebben we dit lespakket ontwikkeld voor de Week tegen Pesten 2023. 

Mirelle Valentijn, oprichter Kenniscentrum Omgaan met Pesten – 

Vraag binnenkort het lespakket aan op onze website

Je kunt met ons lespakket aan de slag met kinderen en jongeren die samen komen in het onderwijs, bij de BSO van de kinderopvang, op (sport)verenigingen en binnen het jeugd- en jongerenwerk.

In het lespakket zijn werkvormen opgenomen om aan de slag te gaan en samen te werken aan een positieve groepsdynamiek, tolerantie, verdraagzaamheid en het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden. Door aan de slag te gaan met ons lespakket leren kinderen elkaar beter kennen, begrijpen  welke rol ze zelf hebben en leren ze verschillen tussen zichzelf en de anderen respecteren.

               

Een sociaal veilige groep creeren

Met het aanbieden van dit lespakket draagt het Kenniscentrum Omgaan met Pesten bij aan het creëren van een sociaal veilige groep waarin respect, acceptatie, waardering en veiligheid de boventoon voeren. Kinderen leren dat iedereen gelijkwaardig is en begrip te hebben voor andere opvattingen. Tolerantie en verdraagzaamheid zijn van belang in een gemeenschap, een school, buitenschoolse opvang binnen de kinderopvang en een (sport)vereniging, om prettig samen te kunnen leven.

De werkvormen uit het lespakket kunnen in en na de Week tegen Pesten worden ingezet. Werken aan sociale veiligheid vraagt tenslotte doorlopend aandacht. 

Verdiepingsworkshop, gastles of themabijeenkomst

Het is óók mogelijk om een Sta Sterk-trainer uit te nodigen in de groep, op school of organisatie voor een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een themabijeenkomst, workshop, training of studiedag voor professionals of een ouderavond behoort tot de mogelijkheden. Zeker binnen het thema ‘Samen leven kun je leren. Goed voor elkaar!” zijn ouders een belangrijke bondgenoot bij het bespreekbaar maken van pesten op school, verdraagzaamheid en tolerantie. 

Onze trainers zetten zich belangeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling van het gratis lespakket voor de Week tegen Pesten, onder leiding van Mijke Ponjee – projectleider en trainer, is daar een goed voorbeeld van.

Kijk voor een trainer in de omgeving op onze website.

Sta Sterk trainer in jouw omgeving >

Zet jouw school op de kaart en bestel de poster

Laat jij ook zien dat jouw school meedoet aan de Week Tegen Pesten. Meld je school aan op de website van Week Tegen Pesten. Dan maken zij jouw school zichtbaar op hun Week Tegen Pesten Google-kaart. Maak andere scholen enthousiast om ook mee te doen. Laat met de poster van de Week Tegen Pesten, die je gratis kunt bestellen bij Stichting School en Veiligheid, zien dat je mee doet. Bestel de poster:

Poster voor kinderen >

Poster voor jongeren >