Opening landelijk ontmoetingspunt trainers

 Schermafbeelding trainers Omgaan met Pesten Mirelle bloemen foto website

Persbericht opening landelijk ontmoetingspunt voor Sta Sterk trainers in Vinkeveen

Sta Sterk trainers uit heel Nederland kwamen bijeen om het landelijk ontmoetingspunt voor Sta Sterk trainers te openen in Vinkeveen. Zij werden feestelijk ontvangen door Mirelle Valentijn, de drijvende kracht achter het landelijk trainers team.

De opening stond in het teken van een nieuw begin. De organisatie maakte de afgelopen maanden veranderingen door. Stichting en Kenniscentrum Omgaan met Pesten gaan als één organisatie verder. De wereld rond Sociale Veiligheid is enorm in beweging en op deze manier kan de organisatie daar een steviger bijdrage aan leveren. Het aanbod van de organisatie zal vanaf nu volledig plaatsvinden vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Sta Sterk trainers zijn actief in heel Nederland en werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie.

Op de opening werd geproost, gingen trainers op de foto met het nieuwe keurmerk en werden plannen gemaakt. De trainers gaan onder andere intensiever met elkaar samenwerken en komt er meer aandacht voor structurele intervisie, zodat er gewerkt wordt aan kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van de trainers. “Ik kijk erg uit naar de drie bijeenkomsten met ons regioteam per jaar, naast onze landelijke trainersdag. Zowel bij onze preventieve activiteiten als het daadwerkelijk bijdragen aan oplossen van pesten komt veel kijken. Het is fijn om regelmatig je collega trainers te ontmoeten en hier over van gedachten te wisselen, om dit zo goed mogelijk te kunnen doen“ aldus Caroline, trainer in Noord-Holland. Uiteraard gingen de trainers naar huis met een goodybag. Daarin zat onder andere de tafel mascotte ‘Sterk’ die drie manieren van gedrag bij het omgaan met grenzen zichtbaar maakt.

De stichting werd opgericht in 2004 om het gedachtegoed van Dieta Uyterlinde, de grondlegger van de methode ‘Omgaan met Pesten’, te verspreiden. De basis voor de workshops, trainingen en anti-pestprogramma’s vormt de Sta Sterk methodiek die hieruit is voortgekomen. Met behulp van deze methode wordt al meer dan 30 jaar in heel Nederland aan kinderen en jongeren geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf en een ander kunnen opkomen. Daarnaast wordt gewerkt aan sociale veiligheid in groepen samen met professionals & vrijwilligers binnen het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen en andere omgevingen zoals het jeugd- en jongerenwerk waar kinderen en tieners samenkomen.

Mirelle Valentijn van Kenniscentrum Omgaan met Pesten spreekt haar vertrouwen uit in de verandering binnen de organisatie: “Aan onze missie veranderd niets. Alleen gaan onze activiteiten vanonder ‘één dak’ plaatsvinden. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten voor het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en op deze manier de schadelijke gevolgen welke hieruit kunnen ontstaan beperken. Pesten vormt nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Wij blijven ons inzetten om het verschil te maken”.