Media

VROUW-lezeres Sandra is bang dat haar kind op de middelbare school gepest zal worden, omdat dat nu ook op de basisschool gebeurt. Hoe kan ze dat voorkomen?

In deze podcast komen veel situaties aan bod die zich kunnen voordoen op de BSO. Oplossingen om de veiligheid te vergroten staan centraal. Er zijn vele manieren om pesten te voorkomen en aan te pakken in de kinderopvang. We delen ze in de podcast. 

Sommige slachtoffers van pesten denken alleen in dader en slachtofferschap. Het kan gebeuren dat een kind pestgedrag gaat vertonen, omdat hij nog geen andere manier kent om zichzelf te beschermen. Ontdek hoe dit averechts kan werken.