Media

In deze podcast komen veel situaties aan bod die zich kunnen voordoen op de BSO. Oplossingen om de veiligheid te vergroten staan centraal. Er zijn vele manieren om pesten te voorkomen en aan te pakken in de kinderopvang. We delen ze in de podcast. 

Sommige slachtoffers van pesten denken alleen in dader en slachtofferschap. Het kan gebeuren dat een kind pestgedrag gaat vertonen, omdat hij nog geen andere manier kent om zichzelf te beschermen. Ontdek hoe dit averechts kan werken.

Word je bewust van de impact die pesten heeft door onder andere buitensluiten, bedreigingen en verbaal geweld. Lees hoe Roan en zijn moeder terugkijken op de ondersteuning die zij kregen. Roan staat nu als volwassene sterk in het leven. 

In dit artikel lees je hoe Isa kon bouwen aan haar zelfvertrouwen en hoe haar ouders hierbij actief betrokken werden door de Sta Sterk trainer. De ouderavonden gaven de ouders veel inzichten, zodat ze Isa in dit proces konden steunen.