Gratis lespakketten

Gratis lespakketten

Banner pagina lespakketten website 2 1Banner pagina lespakketten website 2 1Banner pagina lespakketten website

De lespakketten kunnen bijvoorbeeld in het onderwijs, op de BSO binnen de kinderopvang, bij (sport)verenigingen en in het jeugd- en jongerenwerk worden ingezet door pedagogisch professionals en/of vrijwilligers, die werken met kinderen en jongeren.

Ieder lespakket heeft een eigen thema en is ontwikkeld voor bijvoorbeeld de Week of Dag tegen Pesten of de Week van de Mediawijsheid. In de lespakketten zijn werkvormen, spelvormen, werkbladen, tips & tools opgenomen die bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten. Door inzet van het lespakket versterk je sociale veiligheid in de groep. 

 

lespakketten en nieuwsbrief

We hebben diverse lespakketten voor je klaar staan. Deze lespakketten sluiten aan bij verschillende onderwerpen die horen bij bijvoorbeeld de Week Tegen Pesten en de Week van de Mediawijsheid. Deze gratis lespakketten kun je downloaden waarin allerlei werkvormen, spelvormen, werkbladen, tips & tools zijn opgenomen die je kunt gebruiken in jouw groep. 

Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zo blijf je op de hoogte van alles wat er speelt en ben je als eerste in het bezit van onze nieuwste lespakketten.

 

Bekijk hier al onze lespakketten en schrijf je in voor de nieuwsbrief 

Lespakket en ouderbijlage 'Denk ff na! als het om geklets gaat' voor de week tegen Pesten 2024

vraag hier het gratis lespakket aan 2

Het landelijke thema van de
Stichting School en Veiligheid voor de Week tegen Pesten is dit jaar: 
‘Denk FF na!’ Als het om geklets gaat

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten sluit aan bij dit landelijke thema met een eigen lespakket.

hierniet groot achtergrondwit


Denk FF na 655x213

Vraag nu het lespakket ‘Denk FF na! Als het om geklets gaat’ met de ouderbijlage aan en ga direct aan de slag. Het lespakket zit boordevol werkvormen, tips en tools om direct aan de slag te gaan. Daarnaast geven we vanuit onze visie waardevolle achtergrondinformatie over:

 • Onze visie over het thema van de Week tegen Pesten
 • Groepsdynamica
 • De Gouden Weken

Het lespakket kan in het onderwijs, de BSO en kinderopvang, (sport) verenigingen en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samen komen worden ingezet.

Denk ff na! Als het om geklets gaat...

Iedere Sta Sterk trainer uit ons landelijke team komt in aanraking met ‘geklets’. Positief geklets over jezelf of een ander draagt bij aan verbinding en sociale veiligheid. Negatief geklets over een ander, waarbij die persoon niet aanwezig is, hoeft niet direct schadelijk te zijn. Het kan heel fijn zijn om je hart te luchten, een probleem te verhelderen of samen met een ander een oplossing te kiezen voor een lastige situatie.

Wij zien dat het vooral mis gaat als verhalen worden doorverteld, anderen er dingen bij verzinnen en ze ook online worden gedeeld. Iemand wordt de dupe van dit verhaal en de groep daaromheen bouwt spanning op. Een volgende keer gaat het verhaal misschien over jou. De sociale veiligheid neemt af.

Er wordt vaak gemakkelijk gedacht over opkomen voor een ander of het doen van een melding. Dit is echter helemaal niet makkelijk. Hoe ouder het kind, hoe meer groepsdruk er vaak wordt ervaren. Bewust een keuze maken om een verhaal een halt toe te roepen en niet mee te praten of online door te delen, vraagt om sterk staan. Wij willen kinderen en de volwassenen om hen heen ondersteunen bij het maken van deze keuze. Dat wordt gemakkelijker als je deze keuze samen met een ander maakt. Samen sta je immers sterker dan alleen.

Kinderen en jongeren maken allen deel uit van de ‘minimaatschappij’, bijvoorbeeld als leerlingen van dezelfde school of teamgenoten bij de sportvereniging. Samen met jou en alle aanbieders die gaan bijdragen aan de Week tegen Pesten willen we een positieve invloed uitoefenen op het leren samenleven met elkaar en sociale veiligheid in groepen. Om je daarbij te ondersteunen hebben we dit lespakket ontwikkeld voor de Week tegen Pesten 2024.’ 

(Mirelle Valentijn – Oprichter Kenniscentrum Omgaan met Pesten)

Mirelle Valentijn verkleind

Handtekening Mirelle Valentijn

Met het lespakket van kenniscentrum omgaan met pesten:

 • Kun je direct aan de slag!
 • Heb je weinig voorbereiding nodig.
 • Zit de achtergrondinformatie én alle werkvormen in één pakket
 • Zet je kinderen en jongeren op een speelse manier in de actieve leermodus
 • Is er aandacht voor positieve groepsvorming en de positieve rol die iedereen daarin kan vervullen
 • Is er aandacht voor de vormen en consequenties van ‘geklets’
 • Werk je aan bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen
 • Draag je bij aan goed zijn voor elkaar in de groep

Ouderbijlage

Nieuw dit jaar is onze ouderbijlage ‘Kletsen aan de keukentafel’ en ‘Babbels op de bank’. Uit onderzoek blijkt dat het helpt wanneer professionals, vrijwilligers en ouders/verzorgers op één lijn zitten als het over pesten gaat. Samen sta je Sterk en geef je een duidelijk signaal af dat je pesten niet goedkeurt.

Kinderen en jongeren praten eerder met hun ouders/verzorgers over pesten. Zij zijn een belangrijke informatiebron voor de professionals of vrijwilligers van de organisatie. Door elkaar op tijd te informeren kan pesten worden voorkomen of vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.

Het thema ‘Denk FF na! Als het om geklets gaat’ leent zich uitstekend om ouders/verzorgers met hun kind(eren) of jongere(n) thuis aan de keukentafel of op de bank in gesprek te laten gaan over de Week tegen Pesten en het thema. Om ouders/verzorgers daarbij op weg te helpen hebben we dit jaar een ouderbijlage ontwikkeld. Deze staat vol tips en tools om in gesprek te gaan over het thema van de Week tegen Pesten.

Verdiepingsworkshop bij jou in de organisatie

 Onze Sta Sterk trainers verzorgen met plezier bij jou in de groep een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een themabijeenkomst voor ouders of een workshop, training of studiedag voor professionals en/of vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden.

Ouders zijn een belangrijke bondgenoot bij het voorkomen en bespreekbaar maken van pesten in de organisatie. Zeker binnen het thema ‘Denk FF na! Als het om ‘geklets gaat’, kunnen ouders kinderen ondersteunen bij het omgaan met een verhaal dat zij zelf vertellen of horen van anderen. Het helpen bij het sterk staan en het maken van een keuze, zoals het niet doorvertellen, het opkomen voor een ander, of het doen van een melding, kan het verschil maken.

Kijk voor een trainer in de omgeving op onze website.

Ervaringen met het lespakket voor de Week tegen pesten 2023 

Review 6 landingspagina 3Review 6 landingspagina 6

Review 6 landingspagina 2
Review 6 landingspagina 5

Review 6 landingspagina 3Review 6 landingspagina 6

Wist je dat...

 • Het lespakket het meest in het onderwijs en Integrale Kindcentra ingezet wordt?
 • Maar ook in de kinderopvang / BSO, bij (sport)verenigingen, jeugd en jongerenwerk en door kindercoaches en jongerencoaches
 • Het lespakket niet alleen tijdens de Week Tegen Pesten, maar ook daarvoor en daarna heel goed ingezet kan worden
 • Werken aan sociale veiligheid het hele jaar door aandacht vraagt
 • Ons opleidingscentrum Kenniscentrum Omgaan met Pesten bijscholingen en opleidingen verzorgt tot Sta Sterk trainer en/of anti-pestcoördinator
 • We een landelijk netwerk van Sta Sterk trainers hebben die het verschil maken
 • We een gevarieerd aanbod van trainingen, themabijeenkomsten en workshops hebben voor leerlingen, ouders, professionals en vrijwilligers

 

Denk FF na? Als het om geklets gaat…

Vraag nu het lespakket én de ouderbijlage aan en ga direct aan de slag me de werkvormen, tips en tools.

vraag hier het gratis lespakket aan 2

hierniet groot achtergrondwit

 

Lespakket voor de Landelijke Dag tegen Pesten op 19 april 2024

 

vraag hier het gratis lespakket aan 2

Met de Landelijke Dag tegen Pesten (19 april 2024) zet het Kenniscentrum Omgaan met Pesten het thema ‘GOED voor elkaar!’ van de Week tegen Pesten voort.

Het landelijke thema is gelanceerd door Stichting School & Veiligheid.

hierniet groot achtergrondwit

De Landelijke Dag tegen Pesten op 19 april is een belangrijk moment in het jaar om samen pestgedrag tegen te gaan. Het is de dag dat we positieve groepsvorming extra stimuleren. Dit doen we met ons eigen lespakket ‘nog steeds GOED voor elkaar’. In het pakket staan verschillende werkvormen om mee aan de slag te gaan en samen te werken aan een positieve groepsdynamiek, tolerantie, verdraagzaamheid en het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden.

 


Ons lespakket kun je inzetten in verschillende groepen waarin kinderen van 6 t/m 18 jaar samenkomen. Dat kan op school, BSO van de kinderopvang of op (sport) verenigingen zijn. 

Positieve en veilige groep

In omgevingen waar kinderen samenkomen, ontmoeten ze spontaan andere leeftijdsgenoten. Hier komen ze kinderen met ieder hun eigen unieke persoonlijkheid en individuele behoeften tegen. Het omgaan met deze verschillen en elkaar daarin te respecteren, is van groot belang om een veilige en positieve groep te vormen. Iedereen wil tenslotte graag onderdeel zijn van een groep en gewaardeerd worden. Dit bevordert niet alleen een positieve sfeer gedurende het schooljaar, maar zorgt er ook voor dat het jaar succesvol wordt afgerond.

Met het lespakket leren kinderen elkaar beter kennen, begrijpen welke rol ze zelf hebben en dat iedereen gelijkwaardig is. Daarnaast is het van belang dat er begrip is voor andere opvattingen. Zo dragen we samen bij aan een sociaal veilige groep.

Met het lespakket:

 • Kun je direct aan de slag! Het is een compleet pakket met oefeningen waar weinig voorbereiding voor nodig is. 
 • Kunnen de kinderen lekker actief bezig zijn met de verschillende werkvormen.
 • Is er aandacht voor positieve groepsvorming en de positieve rol die iedereen daarin kan vervullen. 
 • Creëer je bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen.

Vraag het lespakket hier aan: 

 

 

 

Lespakket week van de mediawijsheid 10-17 november

vraag hier het gratis lespakket aan 2

Het landelijke thema van de
Week van de Mediawijsheid 
dit jaar is #hierniet. 


Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten
sluit aan bij dit landelijke thema
met een eigen lespakket.

hierniet groot achtergrondwit

Vraag nu het lespakket #hierniet aan. Het lespakket zit boordevol werkvormen, tips en tools om direct aan de slag te gaan. In het lespakket vind je spellen, hoe je met de groep deze spellen het best kan spelen en hoe je met de groep kan praten over het onderwerp.

Het lespakket kan in het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen, jeugd- en jongerenwerk en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen, ingezet worden

Vraag hier het lespakket voor de Week van de Mediawijsheid aan!

 

Online veilige omgeving

De kinderen en jongeren waarmee we werken zijn veelal actief op sociale media. Ook ontmoeten zij elkaar in andere omgevingen, bijvoorbeeld tijdens het spelen van een game. Velen van hen krijgen te maken met allerlei verschillende reacties. Vaak zijn het positieve reacties. Tegelijkertijd komen ze ook in aanraking met haatspraak, scheldpartijen, kwetsende opmerkingen en ongepaste humor. Zonder echt goed na te denken, met een scherm er tussen, is een kwetsende reactie snel geplaatst.

Het is niet nodig dat kinderen en jongeren het altijd met elkaar eens zijn, er zijn wel grenzen. Met het thema #hierniet nodigen we uit om eigen grenzen te bewaken en van de online wereld een fijne plek te maken, waar een ieder zich fijn en veilig kan voelen en je jezelf kunt uiten of je mening delen op een respectvolle manier.

Met het lespakket van Kenniscentrum Omgaan met Pesten:

 • Kun je direct aan de slag!
 • Heb je weinig voorbereiding nodig.
 • Zit de achtergrondinformatie én alle werkvormen in één pakket
 • Zet je kinderen en jongeren op een speelse manier in de actieve leermodus
 • Is er aandacht voor positieve groepsvorming en de positieve rol die iedereen daarin kan vervullen
 • Werk je aan bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen
 • Draag je bij aan goed zijn voor elkaar in de groep

Vraag het lespakket #hierniet nu aan

vraag hier het gratis lespakket aan
Klik op de afbeelding hierboven om het lespakket van de Week van de Mediawijsheid aan te vragen.

 

Verdiepingsworkshop, gastles of themabijeenkomst

Het is óók mogelijk om een Sta Sterk trainer uit te nodigen in de groep, op school of organisatie voor een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een themabijeenkomst, workshop, training of studiedag voor professionals of een ouderavond behoort tot de mogelijkheden. Zeker binnen het thema 'Goed voor elkaar!' zijn ouders een belangrijke bondgenoot bij het bespreekbaar maken van pesten op school, verdraagzaamheid en tolerantie. Samen leven kun je leren.

Onze trainers zetten zich belangeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling van het gratis lespakket voor de Week tegen Pesten, onder leiding van Mijke Ponjee – projectleider en trainer, is daar een goed voorbeeld van.

Kijk voor een trainer bij jou in de omgeving >

 

Lespakket Week Tegen Pesten 25-29 september

 

Week tegen Pesten - Stichting School en Veiligheid

Het landelijke thema van de
Stichting School en Veiligheid voor de Week tegen Pesten is dit jaar: 
‘Goed voor elkaar!’.

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten
sluit aan bij dit landelijke thema
met een eigen lespakket.

Goed voor elkaar - Week tegen Pesten - Stichting School en Veiligheid

 

Vraag nu het lespakket ‘GOED voor elkaar’ aan. Het lespakket zit boordevol werkvormen, tips en tools om direct aan de slag te gaan. Inclusief waardevolle achtergrond informatie over onze visie op het thema van de Week Tegen Pesten 2023, groepsdynamiek en de Gouden Weken.

Het lespakket kan in het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen, jeugd- en jongerenwerk en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen, ingezet worden.

Lespakket Week tegen Pesten

Zijn jullie GOED voor elkaar? Dan heb je het GOED voor elkaar!

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben we op verschillende manieren gemerkt dat de verdeeldheid onder kinderen en jongeren is toegenomen. Met het lespakket willen we het ‘tegen elkaar gedrag’ tussen kinderen en jongeren doorbreken en het ‘wij-gevoel’ herstellen of zelfs versterken.

Kinderen en jongeren komen elkaar door verschillende activiteiten tegen in een groep zoals bijvoorbeeld leerlingen van dezelfde school of teamgenoten van een sportvereniging. Zij nemen allemaal een eigen manier van ‘zijn’ en hun behoeften mee. Door daar een positieve invloed op uit te oefenen kan iedereen opgenomen worden in de groep en neemt verdeeldheid af.

Met het lespakket van Kenniscentrum Omgaan met Pesten:

 • Kun je direct aan de slag!
 • Heb je weinig voorbereiding nodig.
 • Zit de achtergrondinformatie én alle werkvormen in één pakket
 • Zet je kinderen en jongeren op een speelse manier in de actieve leermodus
 • Is er aandacht voor positieve groepsvorming en de positieve rol die iedereen daarin kan vervullen
 • Werk je aan bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen
 • Draag je bij aan goed zijn voor elkaar in de groep

Ervaringen met het lespakket voor de Week Tegen Pesten 2022

Leerlingen waren heel open over hun emoties en hun gevoelens.  Ze durfden zich steeds kwetsbaarder op te stellen tijdens de verschillende oefeningen uit het lespakket. Hierbij kwamen de suggesties uit de nabesprekingsvragen goed van pas.

Dat kinderen durfden afwijkende meningen te laten zien bij het grenzenspel.  Zo stond er 1 iemand bij een andere kleur dan de rest van de klas. Daar heb ik ze mee gecomplimenteerd.

Kinderen zagen tijdens het werken met de verschillende werkvormen, dat zij niet altijd hetzelfde gevoel hoeven te hebben als anderen, en dat is oke.

De klas is al een jaar bij elkaar. Het is een hele leuke groep. Door deze oefeningen werd ook echt uitgesproken dat ze rekening met elkaar houden. Nu kunnen ze zien aan de ander als die iets niet leuk vindt. Dit was één van de belangrijkste opbrengsten uit het werken met het lespakket.

Jullie hadden zoveel materialen, dat we echt keuzes moesten maken. Leuke materialen om mee te werken. De PO materialen sluiten bij onze doelgroepen het meest aan, hoewel we ook naar VO materialen hebben gekeken en deze op andere momenten absoluut zullen gebruiken. Hier kunnen we wel een jaar mee verder!

Iedereen ging dezelfde taal spreken. Het was mooi te zien hoe iedereen hierin groeide.

Wist je dat…

 • Het lespakket het meest in het onderwijs ingezet wordt?
 • Maar ook in de kinderopvang / BSO, bij (sport)verenigingen, jeugd en jongerenwerk en door kindercoaches en jongerencoaches
 • Het lespakket niet alleen tijdens de Week Tegen Pesten, maar ook daarvoor en daarna heel goed ingezet kan worden
 • Werken aan sociale veiligheid het hele jaar door aandacht vraagt
 • Ons opleidingscentrum Kenniscentrum Omgaan met Pesten opleidingen verzorgt tot Sta Sterk trainer en/of anti-pestcoördinator
 • We een landelijk netwerk van Sta Sterk trainers hebben die het verschil maken
 • We een gevarieerd aanbod van trainingen, themabijeenkomsten en workshops hebben

 

Vraag het lespakket ‘GOED voor elkaar!’ nu aan

 

Ga aan de slag met de werkvormen, tips en tools van het lespakket.

 Lespakket Week tegen Pesten

 

Verdiepingsworkshop, gastles of themabijeenkomst

Het is óók mogelijk om een Sta Sterk trainer uit te nodigen in de groep, op school of organisatie voor een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een themabijeenkomst, workshop, training of studiedag voor professionals of een ouderavond behoort tot de mogelijkheden. Zeker binnen het thema 'Goed voor elkaar!' zijn ouders een belangrijke bondgenoot bij het bespreekbaar maken van pesten op school, verdraagzaamheid en tolerantie. Samen leven kun je leren.

Onze trainers zetten zich belangeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling van het gratis lespakket voor de Week tegen Pesten, onder leiding van Mijke Ponjee – projectleider en trainer, is daar een goed voorbeeld van.

Kijk voor een trainer bij jou in de omgeving >