Wil jij weten hoe je ouders kunt betrekken in de Week tegen Pesten?

Het betrekken van ouders/verzorgers draagt bij aan het voorkomen en aanpakken van pesten. Het investeren in de relatie met de opvoeders is daarvoor van groot belang. Benieuwd hoe je dit kunt doen? Lees gauw verder.

Betrek jij ook de ouders in de Week tegen Pesten?

Banner artikel ouders 1Banner artikel ouders 2


Voor de aanpak van pesten, is het belangrijk dat de professional vroegtijdig wordt geïnformeerd. Ouders/verzorgers zijn voor professionals een onmisbare informatiebron als het gaat om pesten. Volgens de Veiligheidsmonitor 2021-2022 blijkt namelijk dat kinderen en jongeren pestgedrag eerder melden aan hun opvoeder. Om het gesprek tussen ouder/verzorger en kind over het omgaan met pesten te stimuleren, hebben we een ouderbijlage ontwikkeld, aansluitend bij de Week tegen Pesten.

Neuzen dezelfde kant op

Het is van belang om als professional een goede relatie te hebben met de opvoeder. Zo zullen zij het sneller melden als ze signalen opvangen van pestgedrag en dit bespreekbaar maken met jou. Het is daarom essentieel om vanaf het begin van het schooljaar te investeren in het contact met de opvoeders. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat samenwerking tussen de professional en ouders/verzorgers bijdraagt aan het aanpakken van pesten. Volgens onderzoekers Tofi en Farrington (2011) is het zelfs één van de belangrijke aspecten van een effectief anti-pestprogramma.
 

“Als alle neuzen dezelfde kant op staan, geef je gezamenlijk een duidelijk signaal naar de kinderen en jongeren dat je pesten afkeurt. Dit draagt bij aan het samen vroegtijdig signaleren en aanpakken van pesten.” - Mirelle Valentijn, oprichtster van Kenniscentrum Omgaan met Pesten.

Vraag hier het lespakket en de ouderbijlage voor de Week tegen Pesten aan. 
 

Kletsen over kletsen

De ouderbijlage sluit aan op het thema van de Week tegen Pesten: ‘Denk FF na! Als het om geklets gaat’. Dit thema nodigt kinderen en jongeren uit om na te denken over de vormen en de effecten van ‘kletsen’ en daarbij een bewuste keuze te maken als ze in aanraking komen met roddelgedrag. Dit thema leent zich ook uitstekend om ouders/verzorgers met hun kind te laten praten over het onderwerp ‘kletsen’ en pesten en hier ervaringen over uit te wisselen.

We hebben twee varianten van de ouderbijlage ontwikkeld: ‘kletsen aan de keukentafel’ voor kinderen en ‘babbels op de bank’ voor jongeren. Hierin staan tips, tools en werkvormen waarmee ouders/verzorgers spelenderwijs met hun kind in gesprek kunnen gaan.

 

Agendabericht ouderbijlage 

Vraag hier de ouderbijlage aan en verspreid deze in jouw organisatie >


 5 B’s: zo betrek je opvoeders

Bij het betrekken van opvoeders zijn een aantal punten om rekening mee te houden, de zogeheten 5 B’s. Stichting School en Veiligheid heeft hiervan een interessant overzicht gemaakt. Wij lichten ze uit: 

1. Benader opvoeders als gelijkwaardige partners. 
Hierdoor ontstaat een fijne sfeer rondom de leerling en voelen ouders zich gezien als echte samenwerkingspartners.

2. Bespreek de verwachtingen met elkaar.
Dit maakt duidelijk hoe jullie je samen kunnen inzetten bij de aanpak van pesten en geeft ouders daarin ook verantwoordelijkheid.

3. Bevorder informeel contact.
Dit zorgt ervoor dat ouders zich sneller welkom en vertrouwd voelen, wat de drempel verlaagt om in de toekomst contact op te nemen.

4. Betrek de opvoeders.
Zorg ervoor dat je met de ouders contact houdt over de ontwikkelingen in de groep, zodat ze aangesloten blijven en ze met hun kind kunnen praten over de situaties die zich voordoen.

5. Bouw een hechte groep op.
Opvoeders zijn een voorbeeld voor hun kinderen. Daarom is het essentieel dat er tussen de ouders/verzorgers positieve relaties ontstaan. Dit maakt dat de ouders betrokken zijn bij alle kinderen op school en er wordt onderling vertrouwen gecreëerd.

Je kunt op vele manieren deze 5 B’s toepassen. Zo kun je regelmatig een nieuwsbrief versturen, een kort praatje maken als je de ouders tegenkomt of fysieke bijeenkomsten organiseren. 

Ook interessant voor jou: wil je voorbereid de Week tegen Pesten ingaan? Lees hier onze 10 tips hoe jij van deze week een succes maakt.

Rol van de opvoeder

Naast het betrekken van de opvoeders, is het ook van belang dat de ouders/verzorgers weten hoe ze kunnen bijdragen aan de aanpak van pestgedrag. Het is belangrijk dat de opvoeders de signalen kennen van pesten, weten welke rol zij spelen en hoe ze moeten reageren als hun kind vertelt gepest te worden. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 30% van de kinderen het niet aan hun ouders vertelt als ze gepest worden, daarom is het goed als de ouders zelf weten welke signalen duiden op pestgedrag. Helaas komt het ook voor dat wanneer kinderen hun ouders wel inlichten, zij niet altijd op een effectieve manier reageren en niet weten hoe hierover met hun kind in gesprek te gaan. Sommige ouders/verzorgers:

  • Moedigen aan terug te vechten
  • Stappen op de pester of de ouders af en maken verwijten
  • Doen niks omdat ze denken dat dit ‘erbij hoort’
  • Doen niks omdat ze niet weten hoe te reageren

Hoewel deze reacties begrijpelijk zijn, is het niet de meest effectieve manier van oplossen. Daar komt nog bij dat veel ouders zelf in hun jeugd een bepaalde rol in pestsituaties hebben gehad, waardoor pesten bij hen sterke emoties kan oproepen.

 

organiseer een themabijeenkomst voor ouders 

Een themabijeenkomst, verzorgd door een Sta Sterk trainer,  kan een waardevolle activiteit zijn in de Week tegen Pesten. Op deze bijeenkomst krijgen ouders meer inzicht in het omgaan met pesten, tips en praktische handvatten mee.

 

Thema Bijeenkomst Sociale Veiligheid en Weerbaarheid en het Omgaan met Pesten

Onze Sta Sterk trainers verzorgen fysieke en online themabijeenkomsten en informatie avonden voor ouders en verzorgers binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd om naar de eigen rol als opvoeder te kijken en ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Ook ontdekken zij zelf kunnen bijdragen aan het versterken van weerbaarheid en bouwen aan zelfvertrouwen. 

De themabijeenkomst wordt interactief vormgegeven. De presentatie bestaat uit een combinatie van theoretische overdracht en uitwisseling tussen de trainer en de groep ouders/verzorgers die deelneemt. De vertaalslag naar de eigen rol als ouder staat centraal. Ervaringen worden uitgewisseld. Handvatten worden op een praktische wijze gebracht. Ouders ontdekken succesfactoren en valkuilen. De trainer kiest in overleg met de organisatie de werkwijze.

 

‘We hadden met het team al een tijdje gezocht naar een themabijeenkomst over pesten. Toen vonden we een trainer via het Kenniscentrum Omgaan met Pesten en zij kwam voor een voorgesprek waarin ze heel goed meedacht hoe we de opkomst zouden kunnen verhogen. De insteek van deze avond is zo positief, dat sprak ons direct aan. We besloten er voor te gaan. De themabijeenkomst heeft de ouderbetrokkenheid bij het voorkomen en aanpakken van pesten verhoogd. Zo fijn! We merken dat ouders nu eerder naar ons toe komen met signalen. Daardoor kunnen we meldingen vroegtijdig oppakken en grotere problemen voorkomen.’
Monique (intern begeleider en anti-pestcoördinator) over een thema bijeenkomst op haar basisschool

Kijk hier voor een Sta Sterk trainer bij jou in de omgeving.

 

 

Zelf het verschil maken?

Werk jij vanuit een eigen praktijk, in het onderwijs, de hulpverlening, kinderopvang op de BSO en heb jij passie voor het versterken van sociale veiligheid en weerbaarheid? Zorg dan dat je klaar bent om hier komend seizoen actief aan bij te dragen.

Vraag hier de brochure voor de opleiding tot Sta Sterk trainer aan en ontdek of deze scholing bij jou past.
Samen kunnen we pesten voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken.

 

Klik hier als je benieuwd bent naar ons scholingsaanbod >


Geschreven door: Rosa Terpstra

Mirelle Valentijn Kenniscentrum Omgaan met Pesten 2023

Over Rosa

In het Kenniscentrum kom je mij tegen als content creator op de afdeling communicatie. Hier houd ik me met veel verschillende taken bezig. Zo zorg ik voor de dagelijkse content op de socials, waarvoor ik de captions schrijf en de visuals maak. Werk ik aan de website, van aanpassingen in HTML tot het online zetten van een knallend artikel. Ligt de vormgeving van de lespakketten en het jaarverslag bij mij in handen. En componeer ik samen met Mirelle de nieuwsbrief. 

Juist deze variatie maakt mij zo enthousiast in het werk en zorgt ervoor dat ik met plezier aan de slag ga. Daarnaast vind ik het waardevol om communicatie in te zetten voor maatschappelijke doelen en mooi om daarmee vele mensen te bereiken. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten.