Wil jij je onderscheiden als expert in sociale weerbaarheid en pesten?

Hoe kun jij je onderscheiden ten opzichte van andere professionals die werken met kinderen en jongeren? Welke hulp kun jij bieden en wat maakt jou een unieke trainer? In deze blog nemen we je mee hoe de opleiding tot Sta Sterk trainer jou klaarstoomt tot dé nieuwe verschilmaker. 

Wil jij je onderscheiden als expert in sociale weerbaarheid en pesten?

Onderscheidend zijn header blog

Onderscheidend zijn, je eigen creativiteit inzetten, onderdeel zijn van een team en echt hét verschil maken voor kinderen en jongeren, dat is hoe jij aan de slag kunt na het volgen van de opleiding tot Sta Sterk trainer. Als pesten jou aan het hart gaat en je kinderen en jongeren een fijne jeugd gunt met een goede ontwikkeling tot volwassene, past deze opleiding bij jou. Als Sta Sterk trainer werk je preventief aan sociale weerbaarheid en veiligheid of word je ingezet bij herstel van schade na pesten. In deze blog nemen we je mee hoe de opleiding jou klaarstoomt tot dé nieuwe verschilmaker. 

Iedereen hoort erbij 

Als kinder- of jongerencoach, trainer of hulpverlener kom je veel verschillende kinderen en jongeren tegen in je praktijk, allemaal met een eigen hulpvraag. Hoe uiteenlopend de uitdagingen en hoe divers de jeugd kan zijn, weten ook onze Sta Sterk trainers. De Sta Sterk methodiek, die de basis vormt voor de begeleiding, is daarom geschikt om in allerlei situaties in te zetten. Zo kun je hulp bieden bij pestproblematiek, maar ook begeleiding geven bij thema’s als onzekerheid, sociale faalangst, een negatief zelfbeeld, zelfwaardering, weerbaarheid en opkomen voor jezelf. Door je in deze onderwerpen te specialiseren, kun jij je onderscheiden van andere collega professionals.

Naast dat de hulpvragen divers zijn, is ook ieder mens verschillend. Het inspelen op de persoonlijkheid en belevingswereld van het kind of de jongere, is onmisbaar. Hoe kom jij dat nu tegen in jouw vakgebied? Daarom is onze methodiek er ook op gericht om elke jeugdige te kunnen helpen, ons motto is namelijk: ‘iedereen hoort erbij’. Dus ook als je werkt met kinderen en jongeren met gedrag- en ontwikkelingsproblematiek zoals autisme, een taalontwikkelingsstoornis, ADHD of jeugd met een verstandelijke beperking, kun je aan de slag met de Sta Sterk methodiek en deze effectief inzetten. Onze Sta Sterk trainers onderscheiden zich met deze methodiek ten opzichte van andere methodieken die niet inzetbaar zijn met iedereen.

Eigen sausje

 De verschillen in hulpvragen en de diversiteit in de jeugd die je tegenkomt in je praktijk, vragen vaak om een afgestemde aanpak. Een kant-en-klare aanpak is namelijk bijna nooit helemaal precies zo in te zetten en daarbij is elke Sta Sterk trainer ook weer anders met zijn of haar eigen kwaliteiten en persoonlijke voorkeur voor de manier van trainen. De Sta Sterk training, Sta Sterk en Feel Fine Online workshops die je onder andere kunt geven na de opleiding, kun je op maat maken door er je ‘eigen sausje’ overheen te doen en aan te passen aan de hulpvraag of de persoon die je in je praktijk ontmoet. Doordat de trainers de methodiek op hun eigen unieke wijze inzetten, onderscheiden ze zich en kunnen ze de hulpvraag op de juiste manier aanpakken. Je kunt individueel werken, in kleine groepen en klassikaal, bijvoorbeeld op een school. 

Keurmerk Gediplomeerd Trainer OMP 2

Van kennis naar praktijk

“Wij geloven in de kracht van Sta Sterk meters maken. Bij ons leer je op de opleidingsdagen, online en in de praktijk. Juist de praktijk biedt onze Sta Sterk trainers in opleiding de kans om te oefenen, ervaren en opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Zo maak je de belangrijkste Sta Sterk meters om de methodiek helemaal eigen te maken en leer je hoe jij je kunt onderscheiden. Dat is dan ook de reden dat je bij ons in de opleiding stage loopt. Dat kan bij een Sta Sterk trainer uit ons landelijk team en het is ook mogelijk om stage te lopen op je eigen werkplek", legt Mirelle Valentijn, methodiekontwikkelaar en docent bij het kenniscentrum uit. "Daarbij biedt de stage ook de mogelijkheid om te ervaren hoe je het vindt om met verschillende oefeningen te werken en je kunt aanvoelen wat er nodig is van jou als trainer."

Bij onze aanpak hanteren wij vijf kernwaarden. Deze vormen de leidraad voor onze activiteiten, zoals opleidingen, trainingen en workshops.

Wij leiden jou op tot trainer die op gedegen wijze kan werken met de Sta Sterk methodiek, door onder andere:

 • Ervaringsgericht te leren en te oefenen en je ontwikkeling te bieden in onze ‘train de trainer’-blokken.
 • Het goed overbrengen van kennis door docenten die nog altijd werken als Sta Sterk trainer.
 • Persoonlijke aandacht te hebben voor iedere trainer in opleiding en samen met jou te ontdekken waarin jij je kunt onderscheiden.
 • De mogelijkheid te bieden om vragen te stellen op de opleidingsdagen en daaromheen.
 • Jou een methode in handen te geven waarmee je direct en al tijdens de opleiding gericht mee aan de slag kunt.

Maarten-SST-klein-768x1152---kopie.png

Wij hebben bewust gekozen voor een intensieve opleiding met meerdere opleidingsdagen in plaats van een korte online cursus of fysieke workshop. 

 Voor Sta Sterk trainer Eva was dit een van de redenen om voor deze opleiding te kiezen: “Na een snelle online training kun je als trainer niet aan de slag met de complexe problematiek van pesten. Hiervoor is het nodig om les te krijgen van goede docenten, te oefenen, te ervaren en gericht te leren. Om te weten hoe het in de praktijk gaat en waarin je jezelf kunt onderscheiden, is dat het allerbelangrijkste.”

Sta Sterk trainer Maarten zegt
over de stage:
“Voor mij was de stage 100% meerwaarde. Door de stage kon ik verbanden leggen tussen stof en praktijk.”

Schatkist vol materialen

Danielle Fisher

 Waar enerzijds ervaringsgericht leren centraal staat, krijg je anderzijds veel kennis aangereikt. De vijf aandachtspunten van de Sta Sterk methodiek en training die tijdens de opleiding centraal staan, zijn: assertiviteit, lichaamstaal, emotiegerichte coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheden. De onderwerpen en oefeningen die tijdens de opleidingsdagen aan bod komen, staan allemaal in teken van deze aandachtsgebieden. 

Alle informatie is terug te vinden in het handboek dat je meekrijgt bij de opleiding. Zo kun je altijd het een en ander terugzoeken. Daarnaast ontvang je ook een draaiboek voor de trainer en werkboek voor het kind of de jongere en diens supporters die ondersteuning bieden bij het geven van de trainingen. Zo verzamel je tijdens de opleiding een schatkist vol materialen die je altijd kunt blijven gebruiken. 

“De opleidingsmap is informatief, inspirerend, volledig en overzichtelijk. Het vormt een hele goede leidraad om mee te werken en het is fijn om zo nu en dan terug te kunnen kijken naar de informatie. De inzetbare materialen bestaan onder andere uit animaties, illustraties en voorbeelden. Door deze diversiteit onderscheiden ze zich ten opzichte van ander materiaal”, vertelt Daniëlle.

Stevige interventies werken wel

Pesten blijft verdrietig genoeg, een groot probleem. Met de interventies die je kunt geven vanuit de Sta Sterk methodiek, is het mogelijk om kinderen en jongeren weerbaarder te maken, zodat ze zelfvertrouwen vergroten en vaardigheden ontwikkelen waarmee ze in staat zijn om voor zichzelf op te komen en om het pesten te stoppen. Door het werken met de Sta Sterk methodiek in groepen, breng je sociale veiligheid terug of vergroot je deze. De praktische hulp die je kunt bieden, het trainen van het ‘nieuwe’ gedrag en vaardigheden en dat blijven oefenen, maakt dat ze sterker in hun schoenen gaan staan.

Naast de praktische aanpak voor de jeugdige zelf, onderscheiden onze interventies zich ook in het betrekken van het hele systeem. Dat betekent dat ouders, leerkrachten of mentoren, familie zoals een opa of oma of de sportleraar worden meegenomen. Zij krijgen de rol van supporter en spelen een actieve rol in het proces van gedragsverandering en ontwikkeling dat het kind of de jongere aangaat. Het betrekken van het systeem om de jeugdige heen gebeurt onder andere via workshops voor ouders en andere supporters en de Sta Sterk map waaruit zij samenwerken. Zo weten zij welke ondersteuning ze zelf kunnen bieden op het moment dat zich een bepaalde situatie voordoet in het leven van het kind of de jongere.

Met behulp van deze methode wordt al meer dan 30 jaar in heel Nederland aan kinderen en jongeren geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf en een ander kunnen opkomen.

Sta Sterk methodiek logo

 

Een team, een taak

Als Sta Sterk trainer kun je je aansluiten bij het landelijke team van Verschilmakers. Dit team wordt gevormd door de Sta Sterk trainers uit het hele land en inmiddels ook uit België. Waar velen denken dat de trainers in dit team elkaars concurrenten zijn, onderscheiden onze trainers zich daar juist in. Iedereen werkt samen en denkt mee. Sta Sterk trainers vormen samen één team met één taak: kinderen en jongeren ondersteunen in hun uitdagingen.

Onze trainers zijn ook onderdeel van een regioteam. In welk regioteam je zit, is afhankelijk van de locatie waar je ‘opereert’. Je bent lid van een vast team en leert elkaar goed kennen. Zo ontstaan er korte lijnen en dat draagt bij aan betrokkenheid bij de organisatie. 

Regiocoördinator Mariëlle deelt haar positieve ervaring met het regioteam: “In het kleinere regioteam hebben we elkaar goed leren kennen, dit maakt het voor mij laagdrempeliger contact op te nemen met mijn team om te sparren over vraagstukken, ervaringen te delen, te inspireren en kennis en handvatten te delen met elkaar.” 

De teams komen een aantal keer per jaar samen tijdens een regiobijeenkomst. Hierin staat de onderlinge uitwisseling over ons vak centraal en is er ruimte voor intervisie en het bespreken van vraagstukken en ideeën. Dit zorgt voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van de trainers.

Het programma van een intervisie kring zou er zo uit kunnen zien:

 • Inbreng van Sta Sterk trainer bespreken aan de hand van een intervisiemethode
 • Een casus bespreken
 • Succesmomenten delen
 • Delen van verdieping over de Sta Sterk methodiek.
 • Aan de slag met verschillende werkvormen en vaardigheden van de Sta Sterk methodiek
 • Brainstormen hoe in te spelen op themadagen en -weken of ontwikkelingen.

Regioteam Marielle

Wil jij kinderen en jongeren ondersteunen bij het vergroten van hun eigen kracht?

Van iedere groep weer een sociaal veilige groep maken?
Klopt jouw hart voor het helpen van kinderen en jongeren en gun jij iedereen een fijne jeugd en ontwikkeling tot volwassene? Dan kun jij straks als Sta Sterk trainer als geen ander inspelen op de behoefte van kinderen en jongeren. 

Vraag hier de opleidingsbrochure aan voor onze opleiding tot Sta Sterk trainer en kijk in de agenda voor de aankomende data. 

We zijn benieuwd of deze opleiding bij jou past, heb je nog vragen neem gerust contact met ons als je nog vragen hebt. 

 

Geschreven door: Mirelle Valentijn

Mirelle Valentijn Kenniscentrum Omgaan met Pesten 2023

Over Mirelle

Als eigenaar van het Kenniscentrum kom je mij tegen als docent in ons scholingsaanbod. Ik ben daarnaast actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van alle opleidingen die wij aanbieden. 

Ik heb een enorme motivatie, kracht en hele sterke missie om de wereld vriendelijker en veiliger en daarmee mooier te maken. Ik heb sinds 2003 duizenden kinderen, jongeren, volwassenen en pedagogisch- en onderwijsprofessionals geholpen.

In 2023 werd ik als drijvende kracht achter onze organisatie Omgaan met Pesten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.