Nog op zoek naar een lespakket voor de Dag tegen Pesten? Vraag het lespakket aan!

Kom jij ook in actie op de Landelijke Dag tegen Pesten op 19 april? Investeer in de positieve omgang van kinderen en jongeren met elkaar.

Nog op zoek naar een lespakket voor de Dag tegen Pesten? Vraag het lespakket aan!

 gratis leskpakket

Op 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. Wij zetten het thema ‘Goed voor elkaar!’ van de Week tegen Pesten voort en besteden we extra aandacht aan de positieve groepsvorming met ons lespakket ‘Nog steeds GOED voor elkaar’.

Het landelijk thema waar we op voortborduren is gelanceerd door Stichting School & Veiligheid voor de Week tegen Pesten 2023

De landelijke dag tegen pesten

Het is tijd voor een follow up op de Week tegen Pesten van september 2023. Vanuit ons Kenniscentrum vinden we het belangrijk om organisaties die werken met kinderen en jongeren te ondersteunen bij het geven van doorlopende aandacht aan sociale veiligheid. 

Veel groepen hebben zich dit schooljaar positief gevormd. Tegelijkertijd zijn er ook groepen waarin verdrietig genoeg pestgedrag is ontstaan of blijven doorgaan. Tot slot breken ook de bronzen weken al gauw aan. Een tijd waarin het in groepen extra roerig kan zijn. Ons lespakket komt hierbij van pas.

Het lespakket kun je inzetten in verschillende groepen waarin kinderen van 6 t/m 18 jaar samenkomen. Dat kan op school, op de BSO binnen de kinderopvang, (sport) verenigingen of zelfstandigen met een eigen praktijk. 

Positieve en veilige groep

In omgevingen waar kinderen samenkomen, ontmoeten ze spontaan andere leeftijdsgenoten. Hier komen ze kinderen met ieder hun eigen unieke persoonlijkheid en individuele behoeften tegen. Het omgaan met deze verschillen en elkaar daarin te respecteren is van groot belang om een goede en positieve groep te vormen. Iedereen wil tenslotte graag onderdeel zijn van een groep en gewaardeerd worden. Dit bevordert niet alleen een positieve sfeer gedurende het schooljaar, maar zorgt er ook voor dat het jaar succesvol wordt afgerond.

Het gratis lespakket

Het lespakket kun je inzetten in verschillende groepen waarin kinderen van 6 t/m 18 jaar samenkomen. Dat kan op school, BSO van de kinderopvang of op (sport)verenigingen. In het pakket staan verschillende werkvormen om mee aan de slag te gaan. De kinderen leren elkaar beter kennen, begrijpen welke rol ze zelf hebben en dat iedereen gelijkwaardig is. Daarnaast leren ze begrip te hebben voor andere opvattingen, wat bijdraagt aan een positieve groepsdynamiek.

Naast dat je de werkvormen uit het lespakket kunt inzetten op de Landelijke Dag tegen Pesten, zijn deze ook op andere momenten in het jaar te gebruiken. Aandacht blijven geven aan omgangsvormen en wenselijk gedrag werkt preventief en draagt bij aan een veilige sfeer in een groep.

 

Goed om te weten:

  • Je kunt direct aan de slag met het pakket.
  • Je hebt weinig voorbereiding nodig.
  • Kinderen en jongeren kunnen actief aan de slag met de werkvormen.
  • Je geeft aandacht aan positieve groepsvorming en de positieve rol die iedereen daarin kan vervullen.
  • Met de werkvormen ontstaat bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen.
  • Je draagt bij aan goed zijn voor elkaar in de groep. 

Het lespakket is met veel enthousiasme en plezier belangeloos ontwikkeld door Sta Sterk trainers uit het landelijk team verschilmakers van Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Zij zijn als professionals actief in heel Nederland.

Verdiepingsworkshop, gastles of themabijeenkomst

Het is óók mogelijk om een Sta Sterk trainer uit te nodigen in de groep, op school of organisatie voor een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een themabijeenkomst, workshop, training of studiedag voor professionals of een ouderavond behoort tot de mogelijkheden. 

Kijk hier voor een trainer bij jou in de omgeving >