Hoe zichtbaar ben jij als aanspreekpunt pesten of anti-pestcoördinator?

Als aanspreekpunt zichtbaar zijn op school is zeer belangrijk, zodat leerlingen weten waar ze pestgedrag kunnen melden en zodat er op tijd ingegrepen wordt. Hoe zichtbaar ben jij? 

Hoe zichtbaar ben jij als aanspreekpunt pesten of anti-pestcoordinator?IMG 9004

Het is belangrijk dat de school een sociale, psychische en fysieke veilige plek is voor leerlingen, zodat zij zich op school goed voelen. Deze positieve sfeer, die zo belangrijk is, bereik je door als school op te treden bij pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongewenst gedrag. Het hebben van een duidelijk plan om in te grijpen en een zichtbaar aanspreekpunt pesten waar leerlingen, ouders en teamleden terecht kunnen, is hierbij onmisbaar. Hoe zichtbaar is het aanspreekpunt pesten of de anti-pestcoördinator op jullie school?

 

Drempel te hoog, meldingen te laag

Het komt helaas nog veel voor dat leerlingen geen melding doen over pestgedrag (20% in het primair onderwijs en 30% in het voortgezet onderwijs blijkt uit de Veiligheidsmonitor). Als voor de leerlingen en ouders onduidelijk is wie het aanspreekpunt is, maakt dat het voor hen lastiger om een melding te maken en zal de meldingsbereidheid dan ook laag blijven.
Dit kan veranderd worden door het aanspreekpunt zichtbaar te maken. Zo wordt ook de drempel, naar het doen van een melding, lager.  

Mirelle Valentijn verkleind

“Wij zijn voorstander van vroeg signalering. Hoe eerder een melding gedaan wordt, hoe eerder pestgedrag de kop in gedrukt kan worden. Door in een vroeg stadium pesten aan te pakken, voorkom je vaak dat de complexiteit van de pestsituatie toeneemt. Drempels verlagen om een melding te doen is daarbij enorm van belang”, aldus Mirelle Valentijn, docent opleiding anti-pestcoördinator"


 

6 speerpunten die bij jouw rol als aanspreekpunt horen

Als aanspreekpunt wil je effectief handelen bij pesten. Deze 6 taken helpen je daarbij:

 1. Signaleren: Je bent alert op ontwikkelingen en deelt deze met het team dat betrokken is bij deze leerlingen.
 2. Informeren: je zorgt dat de leerlingen, ouders, teamleden en directie weten dat jij het aanspreekpunt bent.
 3. Aanspreekpunt: je luistert naar het verhaal, brengt de pestsituatie in kaart, handelt passend bij het sociaal veiligheidsbeleid en anti-pestprotocol, zoekt naar oplossingen en geeft uitleg over de aanpak van de school.
 4. Ondersteunen leerlingen: je onderneemt acties om het pestprobleem op te lossen en legt deze vast.
 5. Registreren: je registreert de signalen en maakt deze bespreekbaar.
 6. Verwijzen: je verwijst de leerlingen en/of ouders door zo nodig. 

Ingredienten om zichtbaarheid te vergroten

Het vergroten van jouw zichtbaarheid is een belangrijk aspect in het aanpakken van pesten. We geven je 6 ideeën hoe je dit kunt doen:

1. poster

Ontwerp een poster waarop een foto van jou staat en hang deze op verschillende plekken in de school. Je kunt ook gebruik maken van de poster van onze samenwerkingspartner Stichting School & Veiligheid kijken. Ze stellen diverse posters gratis beschikbaar om te downloaden en te personaliseren.

2. Stroomdiagram of praatplaat

Maak een stroomdiagram of praatplaat waarop het pestprotocol zichtbaar is en hang dit in ieder klaslokaal en op andere centrale plekken. De foto en naam van het aanspreekpunt kun je hierop ook weergeven.

3. Presentatie rondje

Stel jezelf voor aan de leerlingen door middel van een presentatie rondje, ondersteund met een PowerPoint. Je kunt de klassen langsgaan of een gezamenlijke ontmoeting organiseren in de aula. Als je werkt op een grote school, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, kun je er ook voor kiezen om een video of presentatie aan te leveren, zodat de mentor hier aandacht aan kan besteden tijdens een mentor uur. 

4. Spreekuur

Organiseer ‘open’ spreekuren waarop men vrij kan binnenlopen met een vraagstuk. Deze kun je per ‘groep’ inrichten. Zo hebben de leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden, apart van elkaar, een eigen moment wanneer ze bij jou terecht kunnen.

5. Brievenbus

Regel een brievenbus waar men meldingen kan doen aan het aanspreekpunt. Zorg ervoor dat deze alleen hiervoor fungeert en niet voor overige zaken. Zo’n brievenbus maakt het doen van een melding anoniemer, wat voor sommigen juist prettig kan zijn. Het is belangrijk dat je de brievenbus op tijd leegt en actie onderneemt, zodat vertrouwen ontstaat in de brievenbus.

6. In contact

Onderhoud contact met de ouders en geef aandacht aan sociale veiligheid op school in dit contact. Hieronder gaan we daar dieper op in.

Laat het onderwerp leven

Het is relevant voor ouders om te weten wie het aanspreekpunt pesten is en hoe de school zich bezighoudt met pesten. Daarbij waarderen ouders het als ze merken dat het onderwerp ‘sociale veiligheid’ leeft in de school van hun kind. Een effectieve manier om de ouders hiervan op de hoogte te houden, is het regelmatig uitsturen van een nieuwsbrief of opname van een item gericht op dit onderwerp in een bestaande nieuwsbrief. 

In de nieuwsbrief licht je diverse onderwerpen uit m.b.t. sociale veiligheid en deel je daarbij praktische tips en prikkelende vragen waarmee de ouders thuis in gesprek kunnen gaan met hun kind. De informatie kun je zowel in tekst als foto’s of video’s weergeven. De afwisseling hiertussen maakt het lezen van de nieuwsbrief luchtiger. Onthoud dat je eerder gebruikt materiaal later in het jaar weer kan laten terugkomen: recyclen werkt!

 Invulling van de nieuwsbrief

Marloes van Tetering

“Nog te vaak zie ik in het onderwijs dat de bestaande nieuwsbrief op scholen niet wordt gebruikt voor preventie. Er is werk aan de winkel op dit gebied. Neem ouders mee en bouw vertrouwen op in jouw rol als aanspreekpunt pesten" aldus Marloes van Tetering, docent op de  opleiding anti-pestcoördinator

Marloes heeft een aantal suggesties hoe je de nieuwsbrief kunt vullen. 

  

Voorstellen

Vertel in de nieuwsbrief wie jij bent en wie de andere leden uit het kernteam Sociale Veiligheid zijn. Besteed hierbij aandacht aan: jouw taken, waarom je dit belangrijk vindt en wanneer en hoe je bereikbaar bent.

Aan de slag

Deel in de nieuwsbrief thema’s waarmee ze thuis aan de slag kunnen: sociale veiligheid, omgaan met elkaar, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Als toevoeging kun je gratis te downloaden materiaal of een video meesturen.

Visie

Laat jouw teamleden een stukje schrijven over hun visie op sociale veiligheid en welke werkvormen zij inzetten op het gebied van preventie. Als variatie hierop kunnen de leerlingen een tekstje schrijven over de activiteiten in de klas.

Informatie

De nieuwsbrief is ideaal voor het overbrengen van informatie. Zo kun je vertellen over het anti-pestprogramma waarmee jullie werken, maar ook kun je activiteiten uitlichten die op school zijn georganiseerd tijdens themadagen en -weken. Onder andere de gouden, zilveren en bronzen weken, de Week tegen Pesten , Week van Respect, Paarse Vrijdag, de Week van de Lentekriebels, Complimentendag, de Dag tegen Pesten zijn belangrijke momenten om aandacht aan te geven.

Inspireren

Naast het informatieve aspect, is de nieuwsbrief ook geschikt voor het inspireren van de ouders/verzorgers. Deel bijvoorbeeld een quote die jou inspireert, een interessant boek dat je gelezen hebt of een leuke film die iedereen gezien ‘moet’ hebben. Daarnaast zijn leuke activiteiten voor het gezin, een spel of blog waardevol om te delen.

Aan de slag als anti-pestcoordinator?Afbeelding van WhatsApp op 2024 03 18 om 12.41.37 aa7c4b9e

 • Wil je leren hoe je kunt bijdragen aan een positief en veilig leerklimaat?
 • Weten wat pesten is en welke rollen daarbij horen?
 • Hoe je anticipeert op pestgedrag en een duidelijk sociaal veiligheidsbeleid en pestprotocol creëert?

  In de opleiding tot anti-pestcoördinator leer je meer over pestproblematiek en hoe daarbij te handelen.
  Daarnaast maak je de vertaalslag van kennis naar een toepasbaar plan voor in jouw onderwijsorganisatie. 

Benieuwd naar de opleiding? Neem een kijkje op de opleidingspagina >