Benieuwd hoe wij voor 5965 kinderen en jongeren het verschil hebben gemaakt in 2023?

In 2023 hebben wij ons ingezet om bij te dragen aan sociale veiligheid. We blikken samen met jou terug op de belangrijkste momenten. Lees je mee?

Benieuwd hoe wij voor 5965 kinderen en jongeren het verschil hebben gemaakt in 2023? 

Omslag foto artikel


In 2023 hebben we op veel manieren het verschil kunnen en mogen maken met ons team en onze samenwerkingspartners. Daar zijn we dankbaar voor. In het afgelopen jaar hebben we op diverse gebieden impact gehad: met preventieactiviteiten, onze interventies en ons scholingsaanbod. Deze inzet blijft nodig om kinderen en jongeren (en de betrokkenen om hen heen) te ondersteunen en daarmee ook vanuit onze organisatie bij te dragen aan het terugdringen van de gestegen cijfers rond pesten en de daaruit voortkomende schade.

In dit artikel nemen we je graag mee in onze betekenisvolle bijdrage van het afgelopen jaar.

In het jaarverslag lees je alle ins en outs van 2023 > 

Bronnen

Het NJI volgt diverse onderzoeken die inzicht geven over pestgedrag. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het van belang is aandacht te besteden aan preventie bij pesten. Als pesten begint en lang blijft aanhouden, kunnen de gevolgen erg groot zijn. Kinderen die herhaaldelijk en op verschillende manieren worden gepest, kunnen last krijgen van sociale en emotionele problemen. Hoe erger en langduriger het pesten, hoe groter de kans op negatieve gevolgen: nare gevoelens die zich kunnen omzetten in depressies, wantrouwen en soms zelfs gedachten over suïcide. 

Naast dat pesten gevolgen heeft voor het slachtoffer, kan de pester ook nare gevolgen hiervan ervaren. Hij of zij kan sociale problemen krijgen en daarbij zelfs onaangepaste gedragspatronen ontwikkelen. Daarnaast heeft pesten altijd invloed op de hele groep. De sfeer in de groep kan enorm beïnvloed worden door het pestgedrag. Dit kan resulteren in tegenvallende prestaties of het doen van groepsopdrachten. 

Daarbij blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2021-2022, die is afgenomen in het onderwijs, dat er een toename is van leerlingen die aangeven last te hebben van pesten. Deze ontwikkelingen sporen ons aan om in 2024 extra onze schouders te zetten onder pestproblematiek. 

 

Met ons team van 50 Sta Sterk trainers hebben we dit jaar in totaal 5965 kinderen en jongeren geholpen! Het aanbod van onze trainers bestaat uit verschillende trainingen, workshops en bijeenkomsten:Sterk met duim

 • Sta Sterk training
 • Sta Sterk workshop 
 • Feel Fine Online
 • Brugklastraining Stevige Stap
 • Themabijeenkomst Omgaan met Pesten
 • Anti-pestprogramma Sta Sterk op school
 • Anti-pestprogramma Omgaan met Elkaar

 

Team SST 2Deze interventies worden zowel preventief als curatief ingezet voor kinderen en jongeren en kunnen (afhankelijk van de interventie en hulpvraag) individueel en in groepsverband gegeven worden. We geven je in dit artikel een inkijkje in de cijfers. Lees meer over onze aanpak en werkwijze in het jaarverslag

 • De Sta Sterk training is door 355 kinderen en 114 jongeren gevolgd. 
 • Met de Sta Sterk workshop zijn 955 kinderen en 1395 jongeren ondersteund.
 • In totaal hebben 368 kinderen en 1328 jongeren de ‘Feel Fine Online’ workshop gevolgd.
 • De themabijeenkomst voor ouders is door 729 ouders bezocht.
 • De themabijeenkomsten gericht op pedagogisch professionals zijn door 944 professionals en vrijwilligers gevolgd.

 

Dit vind je vast ook interessant: “Sta Sterk Training gaat verder waar Kanjer ophoudt” Leerkracht Gijs de Kort is dolenthousiast over Sta Sterk-methodiek.

 

 Kwaliteits- en deskundigheidsbevorderingKeurmerk Gediplomeerd Trainer OMP 2

Om de kwaliteit van onze Sta Sterk trainers te bevorderen, zijn we in 2023 gestart met regioteams en het organiseren van regiobijeenkomsten. In dit team besteden zij aandacht aan intervisie. Nu de regioteams een start hebben gemaakt, is de basis gelegd voor intensievere deskundigheidsbevordering in 2024. Daarnaast blijft de landelijke dag voor Sta Sterk trainers bestaan, om trainers uit het hele land te ontmoeten. 

 Hulp inschakelen van een Sta Sterk trainer

De professionele trainers van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Ze geven Sta Sterk workshops en Feel Fine Online workshops en de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan groepen en binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.

 Ben jij benieuwd naar deze interventies? 

 
Verder is het voor scholen, buitenschoolse opvang, (sport)verenigingen en andere organisaties waar kinderen en jongeren samenkomen mogelijk om ondersteuning te ontvangen van de trainers, waarin het vergroten van kennis en vaardigheden voor ouders en andere opvoeders centraal staat.

  Wil jij ook een themabijeenkomst organiseren in jouw organisatie? >


Geïnteresseerd hoe jij je kunt specialiseren in interventies bij sociale veiligheid en weerbaarheid?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Wij bieden diverse opleidingen aan, kijk in de agenda welke wanneer start en welke bij jou past. Er is voor jou ook een mogelijkheid bij om #verschilmaker te zijn!

Onze 4 speerpunten voor 2024Mirelle

Naast ons eerste speerpunt, kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van onze Sta Sterk trainers in het landelijk team, kiezen we ieder jaar een aantal speerpunten waar we extra aandacht aan willen geven. In 2023 waren dit: 

 • Preventie
 • Inclusie
 • Beroepspraktijkvorming

Deze speerpunten geven we in 2024 een vervolg. Ons 5e speerpunt voor dit jaar is: Uitbreiding Landelijke team Sta Sterk trainers. Kun je niet wachten en wil je weten hoe wij aan deze speerpunten werken? Download hier het jaarverslag.

Onze wens is dat alle kinderen en jongeren in Nederland terecht kunnen bij een goed opgeleide professional. Zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan. Hiervoor hebben we jou nodig, de volgende verschilmaker”, Mirelle Valentijn, oprichter Kenniscentrum Omgaan met Pesten.

Preventie

In 2023 hebben we ons op meerdere momenten in het jaar ingezet met onze preventieactiviteiten: de Dag tegen Pesten op 19 april, de Week tegen Pesten van 25 t/m 29 september en de Week van de Mediawijsheid van 10 t/m 17 november. Met onder andere onze gratis lespakketten geven wij hier invulling aan. Het meest aangevraagde pakket was voor de ‘Week tegen Pesten’: 5468 keer!

Onze trainers zijn gedurende deze themadagen en -weken ook actief door het hele land. Lees hier hoe onze verschilmakers hebben bijgedragen aan de Week tegen Pesten. Trainer Marloes van Tetering heeft in de Week van de Mediawijsheid aan 300 ouders een online workshop gegeven waarin aandacht uitging naar het online gedrag van kinderen.

Mirelle Valentijn heeft samen met diverse experts deelgenomen aan kennissessies voor het ontwikkelen van een whitepaper waarin te leren is wat online kwetsend gedrag is en hoe hierbij te handelen. Ook nieuwsgierig? Download hem hier

Zowel tijdens deze belangrijke momenten als in de rest van het jaar, zijn we in diverse media verschenen. In de pers en media werden we onder andere genoemd op Jeugdjournaal, Linda.nl, AD, VrouwKinderopvang Totaal, Expertise Centrum Kinderopvang, Podcast Podje Opvoeden, Radio Salto en diverse lokale en regionale media. 

Zelf hebben we ook twee films gemaakt samen met Sanne Vermaas van Evariste Filmproducties. In de film ‘Sterker Staan kun je Leren’ wordt aandacht gevraagd voor het feit dat niet ieder kind of jongere het fijn heeft in de eigen groep. Roan en Isa komen aan het woord. In de film ‘Samen Sterk tegen Pesten’ wordt aandacht gevraagd voor het feit dat professionals kennis en vaardigheden op het gebied van sociale veiligheid kunnen vergroten. Jeffrey en Monica vertellen hun verhaal.

Lees hier wat we tijdens deze themadagen en -weken nog meer hebben gedaan >

Inclusie

Inclusie koen maakt soepWij geven aandacht aan de kracht van inclusie. Dit resulteert in mooie samenwerkingen. Zo is het Kenniscentrum in het afgelopen jaar intensiever samen gaan werken met de dagbesteding ’t Veenhoekje van Amerpoort. Hier wordt aan licht tot matig verstandelijke beperkten een werkplek aangeboden.

“Iedereen hoort erbij en verdient een plek om bij te dragen in de maatschappij", legt Mirelle Valentijn uit.

Lees ook: iedereen hoort erbij

 

Beroepspraktijkvorming

Sinds 2023 bieden we binnen ons kenniscentrum ruimte aan studenten en startende professionals om te leren en ontwikkelen. In 2024 breiden we de samenwerking met verschillende hogescholen, opleidingsinstituten en andere organisaties uit. Op zoek naar een leuke en leerzame stageplek? Bekijk hier onze stagevacatures.


Uitbreiding landelijke team Sta SST diplomaSterk trainers

Misschien wel één van onze belangrijkste speerpunten, het uitbreiden van het landelijke team van Sta Sterk trainers. In 2023 hebben we vanuit onder andere ons opleidingscentrum in Vinkeveen 128 verschilmakers opgeleid en online hebben we 523 professionals wijzer gemaakt. Daarnaast hebben onze Sta Sterk trainers voor 944 professionals en vrijwilligers themabijeenkomsten verzorgd, het grootste aantal bijeenkomsten werd gegeven in het basisonderwijs (42,1%). Hoe deze aantallen verdeeld zijn over onze opleidingen lees je in het jaarverslag. Deze cijfers motiveren ons om dit jaar nog meer verschilmakers op te leiden die zich samen met ons inzetten voor sociale veiligheid. Vanuit enthousiasme gaan we ons landelijk Sta Sterk trainersteam uitbreiden dit jaar! 

 

Wil jij kinderen en jongeren ondersteunen bij het vergroten van hun eigen kracht?

Klopt jouw hart voor het helpen van kinderen en jongeren en gun jij iedereen een fijne jeugd en ontwikkeling tot volwassene? Dan kun jij als geen ander inspelen op de behoefte van kinderen en jongeren. Vraag hier de opleidingsbrochure aan voor onze opleiding tot Sta Sterk trainer. We zijn benieuwd of deze opleiding bij jou past, heb je nog vragen neem gerust contact met ons als je nog vragen hebt.

Nicole-2.jpg


Nieuwsgierig
naar de ervaring
van Nicole?