5 manieren om vanuit betrokkenheid te zorgen voor gedragsverandering

Juf Jantien is als leerkracht betrokken bij de Sta Sterk training van Sanne. Met het aangesloten zijn bij dit proces, maakt Jantien als juf het verschil.

5 manieren om vanuit betrokkenheid te zorgen voor gedragsverandering

Meisje schrijvenStockbeeld

Sta Sterk trainer Helen Wildeboer vertelt in haar blog hoe belangrijk het is om betrokken te zijn bij het kind dat de Sta Sterk training volgt. Dit doet ze door juf Jantien te interviewen. Jantien Niekus is leerkracht op OBS Nicolaas Beets te Alkmaar. Jantien deelt haar ervaring met de Sta Sterk training.

Al tijdens het intakegesprek voor de Sta Sterk training worden ouders erop gewezen dat zij een belangrijke rol kunnen vervullen als hun kind de Sta Sterk training gaat volgen. Dit bevordert het succes. Samen aan de slag gaan met de huiswerkopdrachten, het praten over gevoelens en gedachten, weten wat het kind leert en daardoor ook samen situaties kunnen evalueren en reflecteren op eigen gedrag, het kind attent maken op waar het de theorie nu had kunnen toepassen in de praktijk, is erg belangrijk. Om ouders de juiste handvatten hiertoe te geven zijn aan de Sta Sterk training twee informatieavonden gekoppeld voor ouders.

Het kind is echter een groot deel van de tijd op school en daar hebben ouders geen zicht op wat er allemaal gebeurt en kunnen het kind daar ook niet direct begeleiden bij het in de praktijk brengen wat het op de Sta Sterk training leert. Op dit punt kan de leerkracht een belangrijke rol vervullen. Daarom zijn niet alleen de ouders, maar ook andere betrokkenen, zoals de leerkracht, welkom op de eerder genoemde informatieavonden. Het doel van deze avonden is om ouders en leerkrachten de handvatten te geven hun kind of leerling zo te ondersteunen dat ze het geleerde steeds meer in de praktijk gaan herkennen en toepassen. Een kind komt ook in andere omgevingen dan thuis en de school. Denk hierbij aan de BSO, de kinderopvang of een sportvereniging. Omdat de hulpvraag van het kind naast thuis en op school, ook op andere plekken kan spelen, is het belang van het betrekken van deze andere omgevingen groot. Zo kunnen de pedagogisch medewerker op de BSO of de coach van het voetbalteam het kind ook ondersteunen in de weg naar gedragsverandering buitenshuis en de school. 

Trainer Helen Wildeboer verzorgt de Sta Sterk training al vele jaren in Heiloo (Noord-Holland). "Ik zie al jaren een grote meerwaarde in betrokkenheid van de leerkracht bij de training die het kind volgt. Ook vorig jaar weer was het fijn te merken dat er leerkrachten zijn die dit belang ook zien en hiervoor tijd willen vrij maken," aldus Helen. Helen interviewde leerkracht Jantien Niekus, werkzaam op OBS Nicolaas Beets te Alkmaar, over haar betrokkenheid bij de Sta Sterk training. 

Sta Sterk training

Juf Jantien heeft vorig jaar de twee informatieavonden van de Sta Sterk training bijgewoond, omdat haar leerling Sanne de Sta Sterk training ging volgen. Ze was de juf van Sanne (gefingeerde naam). Sanne heeft een pittig karakter. Ze was geregeld betrokken bij conflicten. Kwam hier zelf niet uit en ging dan huilen en het slachtoffer ‘spelen’. Ze was enorm onzeker, erg bang om fouten te maken en had vaak bevestiging nodig. Als zij gewezen werd op een fout, dan reageerde ze regelmatig met “Dat weet ik wel.” “Ik deed het expres fout.” Door deze onzekerheid verdraaide ze de waarheid. Als ze een 9 had opgeschreven en het antwoord moest 8 zijn, dan bleef ze bij hoog en laag beweren dat er echt een 8 stond in plaats van een 9. 

Als juf vindt Jantien het van meerwaarde om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Sanne in de Sta Sterk training. Daarom heeft ze waar mogelijk haar steun geboden en heeft daarmee gemerkt hoe dit voor Sanne heeft geholpen. Ze deelt hier vijf manieren hoe zij betrokken was bij de training en daarbij kon bijdragen aan gedragsverandering:

1. Inhoud van de training

Gedurende de informatieavonden heeft Jantien de inhoud van de Sta Sterk training leren kennen. De doelen van de training en diverse werkvormen zijn hierbij aan bod gekomen. Ze kreeg zo een goed beeld van de training en heeft ervaren dat het een hele duidelijke, visuele training is voor kinderen. Zo worden gevoelens uitgebeeld en visueel gemaakt door er kleuren en/of benamingen aan te geven. Wanneer Sanne met de juf en de andere kinderen uit de klas deelt wat ze geleerd heeft, komt dit voor Jantien bekend voor en kan hier dan ook effectief op inspelen. 

2. Dezelfde taal

“Om als leerkracht bij deze training echt betrokken te zijn vind ik het eigenlijk een must om de 2 informatieavonden te volgen," aldus Jantien. Ze merkt hoe belangrijk het is om in dezelfde taal als Sanne te kunnen praten. Ze kunnen schakelen op hetzelfde niveau en als juf kan ze zo de juiste hulp bieden als zich een conflict voordoet. 

3. De juiste vraag

Tijdens de informatieavond leer je hoe je een goede supporter kunt zijn voor het kind dat de Sta Sterk training volgt. Jantien heeft geleerd de juiste vragen te stellen als Sanne op school in een conflictsituatie komt. Zo kan ze samen met Sanne evalueren op de situatie: Hoe heb je het aangepakt? Hoe had je het ook kunnen doen? Wat doe je daarna? Dit helpt het proces.

"Je staat letterlijk samen sterk"

4. Meerdere kanten

Jantien is op uitnodiging van de ouders van Sanne meegegaan naar de twee informatiebijeenkomsten. Ze hebben tenslotte dezelfde hulpvraag en hetzelfde doel. Jantien vond het fijn om tussen de ouders te zitten en heeft een open en fijne band met de ouders van Sanne. Ze staan letterlijk samen sterk. Doordat Jantien zowel met de ouders en de trainer als met Sanne in contact staat, is ze betrokken vanuit meerdere kanten. Dit versterkt haar rol als juf nog meer.

5. Transfer

Tijdens de Sta Sterk training leert de deelnemer ontzettend veel over diverse onderwerpen. Het omzetten van het geleerde naar de praktijk kan best een uitdaging zijn. De steun van betrokkenen uit de omgeving is dan veel waard. Zowel thuis vanuit de ouders, als op school vanuit de leerkracht. 

Jantien vindt dat Sanne hele mooie stappen heeft gezet, maar ziet dat de toepassing van alles nog een behoorlijke worsteling is voor haar. Bij de vertaling van theorie naar praktijk zoekt ze vaak contact met haar juf. Ze vindt het lastig zelf te bepalen wat ze wanneer moet toepassen. Sanne en Jantien praten erover en daarmee kunnen ze het leerproces in de praktijk verder voortzetten. 

Dit soort contactmomenten stimuleert de deelnemer om buiten de training ook te oefenen met de leerpunten. Dit helpt in het vanzelfsprekend worden van het nieuwe gedrag. 

Mooie stappen

De ouders van Sanne zien ook dat ze mooie stappen heeft gezet en gegroeid is:

De ouders van Sanne: “Sanne heeft op meerdere vlakken vooruitgang geboekt. Het voornaamste wat zij geleerd heeft is dat fouten maken mag en dat sorry zeggen eigenlijk heel stoer is. Hierdoor vertelt ze nu vaker wat haar aandeel is geweest in een situatie. We kunnen er nu meer op vertrouwen dat wat ze zegt waar is of in ieder geval een kern van waarheid heeft. Dat was voor de training echt niet zo.
We vonden de Sta Sterk training een zeer effectieve en doeltreffende training. Onze dochter heeft er veel aan gehad. Je krijgt ook als ouders handvatten om je kind te begeleiden door deze training en erna. De map met informatie en de informatiebijeenkomsten maken het heel duidelijk.”
Kortom, een kind volgt een training niet alleen. Zowel ouders als leerkrachten, pedagogisch medewerkers of coaches op de sportclub, kunnen als supporter een mooie rol vervullen om het leerproces van het kind te ondersteunen en tot een succes te maken.

 

Wil jij ook specialiseren in interventies bij sociale veiligheid en weerbaarheid?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt je binnen jouw onderwijsorganisatie specialiseren als anti-pestcoördinator. Verder bieden wij ook een training aan waar je leert pesten aan te pakken op de BSO. Met veel plezier komen wij ook naar jouw organisatie toe om een incompany scholing te verzorgen. Kijk voor de data in onze agenda!