Lespakket Week Tegen Pesten 2023

Lespakket GOED VOOR ELKAAR!

Het landelijke thema van de Stichting School en Veiligheid voor de Week tegen Pesten is dit jaar: 
‘Goed voor elkaar!’.

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten sluit aan bij dit landelijke thema met een eigen lespakket.

Vraag nu het lespakket ‘GOED voor elkaar’ aan. Het lespakket zit boordevol werkvormen, tips en tools om direct aan de slag te gaan. Inclusief waardevolle achtergrond informatie en onze visie op het thema van de Week Tegen Pesten 2023, groepsdynamiek en de Gouden Weken. 

Lespakket Week tegen Pesten

Het lespakket kan in het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen, ingezet worden.

Zijn jullie GOED voor elkaar? Dan heb je het GOED voor elkaar!

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten sluit aan bij dit landelijke thema met een eigen lespakket.

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben we op verschillende manieren gemerkt dat de verdeeldheid onder kinderen en jongeren is toegenomen. Met het lespakket willen we het ‘tegen elkaar gedrag’ tussen kinderen en jongeren doorbreken en het ‘wij-gevoel’ herstellen of zelfs versterken.

Kinderen en jongeren komen elkaar door verschillende activiteiten tegen in een groep zoals bijvoorbeeld leerlingen van dezelfde school of teamgenoten van een sportvereniging. Zij nemen allemaal een eigen manier van ‘zijn’ en hun behoeften mee. Door daar een positieve invloed op uit te oefenen kan iedereen opgenomen worden in de groep en neemt verdeeldheid af.

Met het lespakket van Kenniscentrum Omgaan met Pesten:

 • Kun je direct aan de slag!
 • Heb je weinig voorbereiding nodig.
 • Zit de achtergrondinformatie én alle werkvormen in één pakket
 • Zet je kinderen en jongeren op een speelse manier in de actieve leermodus
 • Is er aandacht voor positieve groepsvorming en de positieve rol die iedereen daarin kan vervullen
 • Werk je aan bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen
 • Draag je bij aan goed zijn voor elkaar in de groep

Ervaringen met het lespakket voor de Week Tegen Pesten 2022

Leerlingen waren heel open over hun emoties en hun gevoelens.  Ze durfden zich steeds kwetsbaarder op te stellen tijdens de verschillende oefeningen uit het lespakket. Hierbij kwamen de suggesties uit de nabesprekingsvragen goed van pas.

Dat kinderen durfden afwijkende meningen te laten zien bij het grenzenspel.  Zo stond er 1 iemand bij een andere kleur dan de rest van de klas. Daar heb ik ze mee gecomplimenteerd.

Kinderen zagen tijdens het werken met de verschillende werkvormen, dat zij niet altijd hetzelfde gevoel hoeven te hebben als anderen, en dat is oke.

De klas is al een jaar bij elkaar. Het is een hele leuke groep. Door deze oefeningen werd ook echt uitgesproken dat ze rekening met elkaar houden. Nu kunnen ze zien aan de ander als die iets niet leuk vindt. Dit was één van de belangrijkste opbrengsten uit het werken met het lespakket.

Jullie hadden zoveel materialen, dat we echt keuzes moesten maken. Leuke materialen om mee te werken. De PO materialen sluiten bij onze doelgroepen het meest aan, hoewel we ook naar VO materialen hebben gekeken en deze op andere momenten absoluut zullen gebruiken. Hier kunnen we wel een jaar mee verder!

Iedereen ging dezelfde taal spreken. Het was mooi te zien hoe iedereen hierin groeide.

Wist je dat…

 • Het lespakket het meest in het onderwijs ingezet wordt?
 • Maar ook in de kinderopvang / BSO, bij (sport)verenigingen, jeugd en jongerenwerk en door kindercoaches en jongerencoaches
 • Het lespakket niet alleen tijdens de Week Tegen Pesten, maar ook daarvoor en daarna heel goed ingezet kan worden
 • Werken aan sociale veiligheid het hele jaar door aandacht vraagt
 • Ons opleidingscentrum Kenniscentrum Omgaan met Pesten opleidingen verzorgt tot Sta Sterk trainer en/of anti-pestcoördinator
 • We een landelijk netwerk van Sta Sterk trainers hebben die het verschil maken
 • We een gevarieerd aanbod van trainingen, themabijeenkomsten en workshops hebben

Vraag het lespakket ‘GOED voor elkaar!’ nu aan

Ga aan de slag met de werkvormen, tips en tools van het lespakket.

Lespakket Week tegen Pesten

 

Verdiepingsworkshop, gastles of themabijeenkomst

Het is óók mogelijk om een Sta Sterk trainer uit te nodigen in de groep, op school of organisatie voor een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een themabijeenkomst, workshop, training of studiedag voor professionals of een ouderavond behoort tot de mogelijkheden. Zeker binnen het thema 'Goed voor elkaar!' zijn ouders een belangrijke bondgenoot bij het bespreekbaar maken van pesten op school, verdraagzaamheid en tolerantie. Samen leven kun je leren.

Onze trainers zetten zich belangeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling van het gratis lespakket voor de Week tegen Pesten, onder leiding van Mijke Ponjee – projectleider en trainer, is daar een goed voorbeeld van.

Kijk voor een trainer bij jou in de omgeving >