Stichting Omgaan met Pesten verspreidt gratis lespakket ‘Buitensluiten? Uitgesloten! Iedereen hoort erbij’

WTPbuitensluitenuitgesloten

Stichting Omgaan met Pesten lanceert de nieuwe campagne ‘Buitensluiten? Uitgesloten! Iedereen hoort erbij’’. Een gratis lespakket voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen, maakt deel uit van de campagne. Het lespakket kan worden ingezet in de week tegen pesten van 27 september t/m 1 oktober en kan nu al worden aangevraagd via de website https://weektegenpesten.omgaanmetpesten.nl/ Het lespakket richt zich op groepsvorming en omgaan met verschillen in de groep.  

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt ieder jaar georganiseerd in samenwerking met verschillende partners rond een bepaald thema. Zo ook dit jaar: ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Stichting Omgaan met Pesten sluit hier met de eigen campagne ‘Iedereen hoort erbij’ op aan. 

 

De start van het nieuwe schooljaar vraagt altijd veel energie van professionals, vrijwilligers, kinderen en jongeren, maar zeker ook nu in deze bizarre tijden van Corona. Groepen worden opnieuw gevormd en verhalen mogen worden gedeeld. Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe start en een kans om oude patronen los te laten of met nieuw opgedane inzichten aan de slag te gaan.

 

Dit jaar heeft de Week Tegen Pesten een bijzondere betekenis in dit proces. Het gaat meer dan ooit over het belang van groepsvorming - waarin iedereen erbij mag, kan en durft te horen. Samen zorg je voor een veilige omgeving.

 

Gratis lespakket: iedereen hoort erbij!

“Met ons lespakket ondersteunen wij pedagogisch professionals en vrijwilligers bij positieve groepsvorming en het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten. Daarnaast werken we samen met Stichting School & Veiligheid en andere aanbieders aan de grootste landelijke campagne tegen pesten.” Aldus Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten. 

Vraag nu het gratis lespakket aan op de website https://weektegenpesten.omgaanmetpesten.nl/ 

Lianne Laumen en Brenda Vinck, projectleiders van de week tegen pesten, geven een toelichting: “Ons lespakket bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. Je kunt zelf keuzes maken om aan te sluiten bij jouw doelgroep en samen het verschil maken. Elkaar leren kennen, bewegen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terugkomen. Het lespakket kan in het onderwijs, maar ook op de kinderopvang of andere omgevingen waar jeugd & jongeren samenkomen worden ingezet. Daarnaast verzorgen onze trainers workshops en gastlessen rondom de Week tegen Pesten voor kinderen, jongeren, ouders en professionals en vrijwilligers.”

 

Met het lespakket wil stichting Omgaan met Pesten scholen en andere organisaties inspireren om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te inspireren en stimuleren, om samen een groep te zijn. Hierdoor wordt de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderd. Door ieder lid in de groep te zien en te waarderen voelen groepsleden zich sterker en minder kwetsbaar. 

 

Landelijk trainersteam

Trainers in heel Nederland merken in de praktijk dat pesten afneemt op het moment dat kinderen zelfverzekerder zijn, elkaar beter leren kennen en daarmee meer begrip krijgen voor elkaars verschillen. 

Door het werken met het lespakket leren de kinderen elkaar beter kennen. Vanuit Stichting Omgaan met Pesten geloven wij in de kracht van focus op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van pestgedrag.

De professionele trainers van Stichting Omgaan met Pesten zijn actief in heel Nederland. Zij zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.

Trainers zetten zich daarnaast belangeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling van het gratis lespakket voor de Week tegen Pesten is daar een goed voorbeeld van. 

 

Kijk voor een trainer in jouw omgeving en het aanvragen van een workshop of gastles op:

https://www.omgaanmetpesten.nl/overzicht/

 

Zelf een opleiding volgen?

In september start weer een opleiding voor de functie van anti-pestcoördinator/coördinator sociale veiligheid binnen het onderwijs en in oktober begint de opleiding tot Sta Sterk trainer .