Blog

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten 

Bij de kindertelefoon hebben ze per dag zeker 1500  gesprekken met kinderen, dat zijn er zeker 500 meer dan normaal.  Er leven vragen over het corona virus, zorgen rond school (toetsen, examens en vakantie), vertrouwde hobby’s en activiteiten worden gemist, kinderen vervelen zich of voelen zich eenzaam of maken vervelende dingen mee in de omgang met leeftijdsgenoten op afstand door bijvoorbeeld digitaal pesten. 

Ook lopen de spanningen in veel gezinnen op en als kinderen zich al in een lastige situatie bevinden, dan is dat nu extra vervelend. Wereldwijd is een toename te zien van huiselijk geweld. Veel leerkrachten maken zich zorgen om kwetsbare leerlingen die zij al in beeld hadden en hoe nu zoveel mogelijk in contact te kunnen blijven.

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Ook nu, tijdens thuisonderwijs en les op afstand, komt fysiek, verbaal, materieel, relationeel en digitaal pesten voor. Het gedrag van leerlingen tijdens het volgen van lessen vanuit de thuissituatie komt vaak overeen met het gedrag dat zij op school laten zien. Doordat zij nu letterlijk op afstand van de docent zijn, kan het zelfs zijn dat het negatieve gedrag in de omgang met elkaar en in reactie op de docent toeneemt. Grenzen worden sneller overschreden en gevolgen zijn minder zichtbaar. Ook uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze problematiek is toegenomen. Ook de Kindertelefoon maakt zich zorgen over het online pestgedrag dat is toegenomen tijdens de corona periode.

Pesten heeft vaak een enorme impact op kinderen. Het is een complex probleem, dat zich doorgaans niet zomaar laat oplossen. Dit omdat er een hele groepsdynamiek aan ten grondslag ligt, waarbij elk kind z’n eigen rol speelt. In dit interview van Danielle Posthumus met inhoudelijk expert Mirelle Valentijn lees je meer over hoe je met je kind kunt praten over zijn/haar rol in de groep.

door Inge Coolen - Docent Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Moeder heeft contact met mij opgenomen dat haar zoon van 9 veel last heeft van pesten op school. Vooral 1 jongen is een nare pestkop. Zij wil graag dat haar zoon leert voor zichzelf op te komen en ook school heeft het advies voor een weerbaarheidstraining gegeven. Tijdens de eerste ouderavond merk ik dat de vader af en toe wegkijkt, een schamper lachje laat horen en als ik zeg dat we geloven in werken zonder schuldvraag, kan hij zich niet langer inhouden: “Hoezo zonder schuldvraag? Die etterbak scheldt mijn zoon uit en maakt zijn spullen kapot. Dat ze hem maar van school af sturen en flink taakstraf geven. Nu moet mijn zoon op deze cursus, terwijl die pestkop gewoon doorgaat!”