Blog

De situatie rond corona en de coronamaatregelen hebben veel invloed. Er is bijna geen dag een klas compleet door afwezigheid van kinderen die klachten hebben, zelf ziek zijn, of door gezinsleden in quarantaine zitten. Dat maakt dat het heel lastig is om een rustiger dynamiek op te bouwen in de groep.

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen, hebben een grote impact op onze samenleving en ons gedrag. Er zijn veel vragen waarop we nog geen antwoord kunnen geven en de onzekerheid is groot. De afgelopen maanden zijn veel onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het Nederlands Jeugdinstituut bundelde de onderzoeken.

Maandagavond, tien over negen. Ik zit samen met mijn vrouw voor de laptop. We volgen een Google Meet met een vijftiental ouders en een trainer. De meet is al ruim een uur gaande. De trainer vraagt de ouders wat we vinden van de uitleg die ze net gegeven heeft. Een moeder doet een boute uitspraak:  “dit is echt hogere wiskunde. Ik ken legio volwassenen die dit nog niet eens kunnen.”

Steeds meer anti-pestcoördinatoren kiezen ervoor zich aanvullend te scholen en zichzelf te specialiseren in interventies. Naast een coördinerende functie kunnen zij dan ook gericht interventies en methodieken inzetten ter preventie en pesten nog gerichter aanpakken op school.

Door Marloes van Tetering - docent bij de opleiding tot anti-pestcoördinator

Op dinsdag 10 november 2020 mocht Marloes een interview geven bij het radioprogramma Vaktaal van de Langstraat FM.
Langstraat Media heeft er vervolgens ook een artikel over geschreven, wat wij graag met jullie delen.

pesten stond al in de top 5 onderwerpen bij de kindertelefoon

De Kindertelefoon heeft een nieuwe campagne gelanceerd: "Hoe gaat het met jou vandaag?" omdat de mensen bij De Kindertelefoon zich zorgen maken over online pesten en het online pestgedrag dat is toegenomen tijdens de corona periode. Deze campagne hebben ze ingezet om kinderen via onder andere Instagram direct te bereiken. In april 2020 ging 17% van de gesprekken over online pesten, bijna een kwart meer dan een jaar eerder in dezelfde maand. Ook in de zomer lag het percentage veel hoger dan vorig jaar.

De Kindertelefoon op Instagram online pesten pngBron: Instagram Kindertelefoon

Dit zeggen de meeste kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek van het NOS Jeugdjournaal en ik ben één van die deskundigen die het helemaal met ze eens is. Het is ook hard nodig, want meer dan de helft van de kinderen geeft aan wel eens gepest te zijn of op dit moment te worden. Dus willen ze graag les krijgen over wat je wel en niet moet doen bij pesten. Het Kenniscentrum Omgaan met pesten kan daarbij helpen. In deze blog gebruik ik een aantal uitspraken van ervaringsdeskundigen (kinderen, jongeren en leerkrachten) en combineer ik die uitspraken met inzichten uit de wetenschap.