Blog

Dit zeggen de meeste kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek van het NOS Jeugdjournaal en ik ben één van die deskundigen die het helemaal met ze eens is. Het is ook hard nodig, want meer dan de helft van de kinderen geeft aan wel eens gepest te zijn of op dit moment te worden. Dus willen ze graag les krijgen over wat je wel en niet moet doen bij pesten. Het Kenniscentrum Omgaan met pesten kan daarbij helpen. In deze blog gebruik ik een aantal uitspraken van ervaringsdeskundigen (kinderen, jongeren en leerkrachten) en combineer ik die uitspraken met inzichten uit de wetenschap.

Kim werd als tiener gepest. Het pesten begon zomaar, uit het niets. Op spiegels werden teksten over haar geschreven. Ze had geen idee wie erachter zaten. Naar school gaan werd voor Kim een nachtmerrie. In het begin durfde ze het aan niemand te vertellen. Ze dacht ‘Het zal wel aan mij liggen’. Kim veranderde van een tiener die altijd vol enthousiaste verhalen zat in een tiener die steeds stiller werd.

Toen het verhaal er eindelijk uitkwam, namen haar ouders haar gelukkig direct serieus. De school wist niet goed raad met de situatie. Zij konden er ook niet achter komen wie de teksten verspreidde. Er was geen vertrouwenspersoon. Er was nog zoveel minder bekend over het voorkomen en aanpakken van pesten. Na twee jaar veranderde Kim van school om een nieuw begin te maken. 

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

De start van het nieuwe schooljaar vraagt dit jaar meer energie van professionals, vrijwilligers, kinderen en jongeren en hun ouders door de invloed die de corona periode heeft gehad in het afgelopen schooljaar en nog zal hebben komend jaar. De gouden weken zijn belangrijker dan ooit tevoren. Niet alleen het onderwijs, ook het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen en het contact met elkaar in de groep heeft onder druk gestaan.

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema ‘Wees een held met elkaar’ in de Week Tegen Pesten in september.
Op 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. In aanloop naar deze dag en de week die daarop volgt nodigen we scholen en andere organisaties uit om hier opnieuw bij stil te staan. Nu de scholen langer gesloten blijven, is het belangrijk dat we aandacht geven aan het sociale aspect en het welbevinden van de leerlingen. Het lijkt in eerste instantie misschien dat je nu – op afstand – niets kunt doen...

Niets is echter minder waar

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Van het ene op het andere moment was de groep niet meer dagelijks bij elkaar. Ondanks het feit dat een deel van de kinderen door school en of ouders voorbereid was op de mogelijke maatregel van een schoolsluiting, heeft dat toch een enorme impact op de leerlingen als het eenmaal zover is. Je kunt je hier van tevoren bijna geen voorstelling van maken, omdat de huidige situatie op niets lijkt dat we eerder mee maakten. Dit geldt ook voor de de leerkrachten en mentor zelf die normaal gesproken dagelijks bij de groep betrokken zijn en verantwoordelijk voor de groep als groep.