Blog

Steeds meer kinderopvangorganisaties kiezen ervoor pedagogisch professionals te scholen, waardoor zij als specialist binnen de organisatie kunnen fungeren en of interventies in de vorm van plusactiviteiten kunnen bieden.

Naast de eigen functie, kunnen zij dan ook gericht methodieken inzetten ter preventie of juist het aanpakken van pesten binnen de kinderopvang op de BSO’s. Hierbij kun je denken aan activiteiten voor een specifieke groep of individuele leerlingen en ouders. Onze basisopleiding tot Sta Sterk trainer - Trainer Omgaan met Pesten sluit hierbij aan.

Dat pestgedrag op veel meer plekken voortkomt dan alleen op scholen, daar is José locatiemanager binnen de Kinderopvang, zich enorm van bewust. Zij volgde de opleiding en zet zich nu in om pesten binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang tegen te gaan. 

Gastblog geschreven door Neridda Harsevoort - Appelman – werkzaam bij DoenKids - KidsKonnect

 

Nerrida zet zich in voor het activiteitenplatform, een online activiteitendatabase, voor BSO, kinderdagverblijven en peutergroepen van Doenkids.
Door haar bijdrage aan de activiteiten, thema’s en programma’s kent zij de kinderopvang en in het bijzonder de BSO-locaties als geen ander. Ze weet wat er leeft en speelt. Dit seizoen werkte zij mee aan het thema 'Hey jij, je hoort erbij!' aansluitend op de Week tegen Pesten en het thema gepresenteerd door Stichting School & Veiligheid: Buitensluiten? Uitgesloten!’ . Samen met Doenkids & ons Kenniscentrum Omgaan met Pesten ontmoeten we 500 pedagogisch professionals uit de kinderopvang online tijdens de webinars Sociale Veiligheid op de BSO.  

 Nerrida schreef een gastblog en geeft antwoord op de vragen:

  • Hoe ga je pestgedrag tegen op een buitenschoolse opvang?
  • Hoe herken je het en wat zijn manieren om de sfeer binnen de groep goed te houden?

Gastblog door Carola van Gorkum

Carola werkt als coördinator activiteitenontwikkeling bij Junis kinderopvang

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Cyberpesten heeft vaak een enorme impact op kinderen. Het is een complex probleem, dat zich doorgaans niet zomaar laat oplossen. Inhoudelijk expert Mirelle Valentijn neemt je mee in praten over cyberpesten in de groep.

Willem Wever

WTPbuitensluitenuitgesloten

Stichting Omgaan met Pesten lanceert de nieuwe campagne ‘Buitensluiten? Uitgesloten! Iedereen hoort erbij’’. Een gratis lespakket voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen, maakt deel uit van de campagne. Het lespakket kan worden ingezet in de week tegen pesten van 27 september t/m 1 oktober en kan nu al worden aangevraagd via de website https://weektegenpesten.omgaanmetpesten.nl/ Het lespakket richt zich op groepsvorming en omgaan met verschillen in de groep.