Verdiepingsmiddag voor anti-pestcoordinatoren

Datum: 10-11-2020
Locatie: Driebergen

Cursisten die eerder de tweedaagse opleiding tot anti-pestcoördinator volgen tussen 2015 en 2019 nodigen we van harte uit om deel te nemen aan een terugkommiddag. We willen dat ook jij met nieuwe kennis, tools en inspiratie vanuit de uitwisseling met andere anti-pestcoördinatoren in het land weer teruggaat naar school.

We zien je graag op dinsdag 10 november in Driebergen!

 Je bent welkom van 13.00 – 18.00 uur

  

 Programma

 • Welkom
 • Terugblik plan van aanpak na de tweedaagse (van toen)                                                          
 • Waar sta je nu als anti-pestcoördinator? Waar staat jouw school nu m.b.t. sociale veiligheid? Hoe geef je andere professionals op school zicht op alles dat komt kijken bij sociale veiligheid?
 • Intervisie met aandacht voor problemen, vragen, advies voor elkaar 
 • Sociale media en digitaal pesten binnen het sociale veiligheidsbeleid
 • Handelen bij digitaal pesten (stappenplan – casuïstiek)
 • Afsluiting

 

Na afloop...

 • kun je verder met het door jou geëvalueerde en bijgestelde plan van aanpak
 • heb je inzicht in concrete stappen voor de uitvoering van het sociaal veiligheidsbeleid op jouw school en weet je hoe je sociale media en digitaal pesten daarin op kunt nemen
 • krijg je een checklist om dit vorm te geven
 • kun je verder met stappenplannen m.b.t. het handelen bij digitaal pesten en ook jouw collega's hierbij ondersteunen
 • ga je terug naar de onderwijspraktijk met een hoop goede zin om je taak als anti-pestcoördinator uit te voeren!

 

Anderen enthousiast maken voor de verdiepingsmiddag?

 Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de terugkommiddag op dinsdag 10 november  2020. Uiteraard mag je ook anderen enthousiast maken om deel te nemen en deze informatie over het programma delen.

 

Extra voor jou na het volgen van de verdiepingsmiddag

Toegang tot onze nieuwe online omgeving waar je webinars kunt volgen en documenten kunt opzoeken die jou ondersteunen bij de uitvoering van je taken als anti-pestcoördinator m.b.t.:

 • Sociaal veiligheidsbeleid
 • Monitoring
 • Gespreksvoering
 • Preventieve activiteiten
 • Aanbod ‘Omgaan met Pesten’ 

 

Locatie

 Buitenplaats De Bergse Bossen

Traaij 299

3971 GM Driebergen

www.bergsebossen.nl

Tel: 0343 – 52 81 50