Verdiepingsdag voor anti-pestcoordinatoren: sociale veiligheid

Datum: 23-03-2022
Locatie: Driebergen

krijg kinderen die last hebben van pesten in beeld

Er zijn zoveel kinderen die ogenschijnlijk niks laten zien, maar die zich ook ongelukkig voelen omdat ze gepest worden of buiten de groep vallen.

Van de één op andere dag kwam een leerling uit groep 7 niet meer op school halverwege het schooljaar. De kracht om het buitensluiten te doorbreken had de leerling opgegeven. De zoveelste afwijzing was de druppel geweest. De leerling zag het niet meer zitten en ouders hadden de hoop op betere tijden verloren. School was diep geschokt door alles dat daarna naar boven kwam. Het pesten door middel van meidenvenijn was al twee jaar onder de radar gebleven en niet opgemerkt.

De helft van de kinderen die gepest worden, geven dit niet aan op school en zelfs een derde van de kinderen vertellen dit niet eens thuis. De gevolgen daarvan zijn groot.

Worstel jij wel eens met één van deze vragen?

 • Hoe krijg ik kinderen die pesten niet melden in beeld?
 • Is een methode de oplossing voor preventie?
 • Hoe doorbreek ik buitensluiten?

 De drie belangrijkste redenen om de verdiepingsdag te volgen.

 Je krijgt:

 1. Een tool om signalen bij elkaar te brengen om het aantal kinderen dat pesten niet meldt terug te brengen en pesten eerder te signaleren.
 2. Inzicht in de belangrijkste randvoorwaarden voor preventie om sociale veiligheid te versterken.
 3. Handvatten om buitensluiten te doorbreken.

Is een ‘goede methode’ de oplossing voor preventie?

Vaak krijgen we de vraag of wij een suggestie kunnen doen voor een goede methode. Wat werkt nu echt ter preventie van pesten en het vergroten van de sociale veiligheid voor kinderen? Ons antwoord daarop is dat er zoveel meer bij komt kijken dan het aanschaffen en uitvoeren van een methode. Ga eerst eens kijken naar andere randvoorwaarden, voordat je overstapt op het aanschaffen van een (nieuwe) methode. Welke randvoorwaarden dat zijn? Dat gaan we met jullie doornemen tijdens deze dag. Sociale veiligheid begint bij preventie.

BONUS: Stappenplan

Een leerling uit groep 8 kwam van de ene op de andere dag thuis te zitten aan het einde van het schooljaar. School wist wel dat er incidenten plaatsvonden en had daar ook aandacht voor. Dat de impact zo groot was hadden zij niet gezien. Of de leerling nog mee zou gaan op kamp en de rol in de afsluitende musical zou spelen was nog maar de vraag.

Een leerling uit 3 Mavo die al eerder door pesten van school was gewisseld, liep opnieuw vast na bij herhaling in aanraking komen met pesten. Depressie en eetproblemen volgde. De leerling volgde na maanden thuis zitten de individuele sta sterk training tijdens terugkeer op school.

Complexe pestproblematiek signaleer je lang niet altijd op tijd. Verdrietig genoeg is het vaker een feit waar je als school opeens mee geconfronteerd wordt. Leerlingen die buitengesloten worden en het slachtoffer zijn van (relationele) agressie en leerlingen met verzuim of dreigend thuiszitten door pesten  blijven vaak onder de radar en worden niet altijd tijdig gesignaleerd. Wanneer je daar dan mee in aanraking komt is het belangrijk te weten hoe je kunt handelen om de situatie stap voor stap te verbeteren.

De voorbeelden zijn casussen uit de praktijk waar Mirelle Valentijn (Voorzitter Stichting, docent Kenniscentrum, trainer Omgaan met Pesten) mee gewerkt heeft. Vanwege het grote leed voor alle betrokken partijen (kind, ouders en school) en de complexiteit bij het oplossen van deze situaties, heeft Mirelle, in samenwerking met Marloes van Tetering, een stappenplan ontwikkeld om verzuim en thuiszitten door pesten te voorkomen en thuiszitters terug naar school te begeleiden. In deze verdiepingsdag leer je het stappenplan te doorgronden en toe te passen in de onderwijspraktijk.

Voor wie?

Verdiepingingsdagen organiseren wij vanuit het Kenniscentrum Omgaan met Pesten al enkele jaren met veel succes voor anti-pestcoördinatoren en andere onderwijsprofessionals uit heel Nederland die zich bezighouden met sociale veiligheid op school.

Ook andere professionals uit het onderwijs die zich bezighouden met sociale veiligheid op schoolzijn bijvoorbeeld docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren binnen onderwijsinstellingen, mentoren.

Wil jij de verdieping dag volgen?

Meld je aan via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0297-274605

Waar?

De verdiepingsdag wordt gegeven op onze vertrouwde opleiding locatie De Bergse Bossen in Driebergen.

Kosten?

De kosten voor de verdiepingsdag bedragen € 447, –. Dit is inclusief:

 • koffie / thee, lunch
 • bewijs van deelname
 • hand-out
 • de signaleringslijst & handreiking voor observatie
 • stappenplan ‘verzuim en thuiszitten door pesten terugdringen’
 • spel ‘RESPECT Hoe zie jij het?’.

Benieuwd naar het volledige programma van 10.00 – 17.00?

 • Ontvangst met koffie & thee in de lounge
 • Presentatie actuele ontwikkelingen en nieuwe kennis rond Sociale Veiligheid & onderzoek
 • Preventie & sociale veiligheid
 • Workshop gastdocent auteur Michanou Selberie van nieuw spel ‘RESPECT Hoe zie jij dat?
 • Breng kwetsbare leerlingen in kaart m.b.v. de signaleringslijst & observatie
 • Inzetten op diverse gebieden om kwetsbare leerlingen te ondersteunen
 • Lunch
 • Complexe pestproblematiek: verzuim door pesten voorkomen
 • Verzuim terugdringen en thuiszitters weer terug begeleiden naar school m.b.v. stappenplan
 • Complexe pestproblematiek: Relationele agressie en de impact van buitensluiten
 • Miniworkshop anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ van buitensluiten naar meedoen
 • Afsluiting

Benieuwd naar onze gastdocent en de nieuwe tool RESPECT Hoe zie jij het?

In het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe tools om in te zetten op preventie bij Sociale Veiligheid op school. In januari 2020 kwam het nieuwe spel RESPECT ‘HOE ZIE JIJ HET” uit van Michanou Selberie (gezinsvoogd en jeugdzorgwerker) en Roos Gerarts (orthopedagoog en gedragswetenschapper). Dit kaartspel is uitermate geschikt is om spelenderwijs in gesprek te gaan met leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen uit het voortgezet onderwijs over het omgaan met elkaar.

Het spel is ontwikkeld vanuit de visie dat veiligheid in groepen wordt gecreëerd door constructieve gesprekken in de klas of groep waarbij actieve betrokkenheid van kinderen of tieners een pre is.

Wij zijn enthousiast over dit spel omdat dit bijdraagt aan zowel de individuele ontwikkeling, bewustwording en zelfvertrouwen, als de ontwikkeling (of het werken aan herstel) van een positieve groep. We zijn dan ook trots dat Michanou Selberie op deze dag aanwezig is om jullie de kracht van het spel in een workshop te laten ervaren.

Kijk ook op: https://www.konfia.nl/respect-hoe-zie-jij-het/