Opleiding anti-pestcoordinator - coordinator sociale veiligheid winter 2025

Datum: 15-01-2025
Locatie: Vinkeveen

Opleiding anti-pestcoordinator - coordinator sociale veiligheid winter 2025

In deze driedaagse opleiding tot Anti-pestcoördinator - coördinator Sociale Veiligheid krijg je kennis en vaardigheden aangereikt, zodat je pesten op jouw school kunt voorkomen en beter kunt aanpakken.

______________________________

het verschil maken is nodig

Uit de Veiligheidsmonitor 2021-2022, die is afgenomen in het onderwijs, blijkt dat er een toename is van leerlingen die aangeven last te hebben van pesten. Ze krijgen zowel te maken met mondeling en fysiek pesten als online pestgedrag. Gevolgen van pestgedrag zijn ernstig en daarom is het zo belangrijk om op tijd in te grijpen. In de opleiding tot anti-pestcoördinator krijg je handvatten om de sociale veiligheid op school te vergroten en te borgen in jouw organisatie.

Wat kun je na de opleiding

Na de opleiding zet je de kennis om in een plan van aanpak waarmee je direct aan de slag kunt. Dit veiligheidsbeleid coördineer je actief en doeltreffend. Je maakt van preventie een speerpunt en versterkt de sociale veiligheid op school. Daarnaast kun je collega’s adviseren en ouders en leerlingen ondersteunen bij pestproblematiek.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor (startend) 
anti-pestcoördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid of het aanspreekpunt pesten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Ook teamleiders, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten en docenten die één of meer taken vervullen rond sociale veiligheid op school gingen jou voor. 

Inhoud

In de opleiding leer je werken met de drie speerpunten vanuit de wet sociale veiligheid:

  • De rol van aanspreekpunt
  • De jaarlijkse verplichte monitoring 
  • Het actualiseren en zichtbaar maken van sociaal veiligheidsbeleid zowel preventief als curatief.

In deze interactieve opleiding wordt onder andere gewerkt met presentaties, discussies, videofragmenten, casuïstiek, opdrachten en oefeningen.

   Lees hier meer over de opleiding >   

Docenten

De docenten van deze opleiding zijn Mirelle Valentijn en Marloes van Tetering, met allebei een achtergrond in het onderwijs. Beiden zetten met enthousiasme hun schouders onder het verbeteren van sociale veiligheid en het terugdringen van pesten. 

In-company

Wij kunnen ons reguliere opleidingsaanbod ook intern binnen de organisatie organiseren en een op maat gemaakte scholing verzorgen. De opleiding tot anti-pestcoördinator is ook in-company te volgen.

Wat cursisten zeggen

Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten
Kernwaarden Kenniscentrum Omgaan met Pesten

   Lees hier meer over de opleiding >   

Datum & tijd

Opleidingsdagen: woensdag 15 en donderdag 16 januari en woensdag 26 maart 2025

9.30 - 17.30

Locatie

Herenweg 63
3645 DG Vinkeveen

Investering

Opleiding anti-pestcoördinator € 1495,-

Certificering

De opleiding sluit je af met een certificaat.

   Meld je hier gelijk aan >