Specialisatie Sta Sterk trainer - het jonge kind (4-7 jaar)

Datum: 10-06-2023
Locatie: Vinkeveen

De specialisatie Sta Sterk trainer – het jonge kind 4-7 jaar is alleen te volgen na afronding van de basisopleiding.

Datum: 10-06-2023
Tijdstip: 09.30-12.30 uur
Locatie: Kenniscentrum Omgaan met Pesten in de bibliotheek, De Broedplaats, Herenweg 63A, Vinkeveen

Wat kun je na deze specialisatie?

De trainer is na het afsluiten van de specialisatie en het behalen van het certificaat in staat om:

▪ De Sta Sterk training uit te voeren in groepsverband met kinderen 4 - 7 jaar inclusief: intakegesprekken, informatiebijeenkomsten voor supporters (ouders en andere betrokkenen), voorbereiden / uitvoeren / afronden van de bijeenkomsten en evaluatie van de training.

▪ De individuele training Sta Sterk uit te voeren met kinderen 4 – 7 jaar jaar inclusief: intakegesprek, informatiebijeenkomsten voor supporters (ouders en andere betrokkenen), voorbereiden / uitvoeren / afronden van de bijeenkomsten en evaluatie van de training.

▪ Sta Sterk workshops en thema lessen verzorgen voor kinderen 4 – 7 jaar inclusief: voorgesprek, werken met een grotere groep, samenwerken met de organisatie en aanwezige pedagogisch professional, evaluatie van de workshop.


ONDERWERPEN programma

Naast een workshop van 1 dagdeel wordt deze specialisatie ook aangevuld met een online programma. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Spelenderwijs trainen met het jonge kind - Intakegesprekken voeren met het jonge kind - Inzicht in aanpassingen les 1 t/m 10 sta sterk training - Train de trainer – ervaringsgericht leren - Aandacht voor ondersteuning bij opvoeding binnen informatiebijeenkomsten voor supporters (ouders en andere betrokkenen) - Het jonge kind binnen de sta sterk training - Trainen met het jonge kind - Lesopzetten werken met het jonge kind in de sta sterk training - Sta Sterk map voor supporters & kind - Pictogrammen lesopzet en afspraken sta sterk training jonge kind - Prentenboeken voor het jonge kind inzetbaar bij de sta sterk training


Studiebelasting

1 workshop (2,5 uur), verdiepingsopdrachten & online programma (o.a. webinars)

 

Kosten bedragen € 300,-